Minilex - Lakipuhelin

Sairasloma koeajalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koeaika mahdollistaa sekä työntekijän että työnantajan selvittämään soveltuuko työntekijä työhön. Jos työntekijä tai työnantaja päätyy siihen, ettei työntekijä sovellu työhön, päättyy työsuhde välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta ei voida kuitenkaan purkaa syrjivin tai epäasiallisin perustein. Syrjivänä perusteena pidetään työsopimuslain mukaan muun muassa työntekijän ikää tai terveydentilaa. Koeajalla työntekijällä on oikeus sairastaa ilman huolta siitä, että hänen työsuhteensa päätettäisiin. Muutama asia on kuitenkin syytä ottaa huomioon.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyysjaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työntekijän sairastaessa koeajalla työntekijällä on siis oikeus pidentää koeaikaa. 

Sairausajan palkanmaksun suuruus riippuu työsuhteen kestosta. Työntekijällä on oikeus täyteen sairasajan palkkaan sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden ajan ennen sairastumista. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijä on oikeutettu saamaan puolet palkastaan. Lisäksi eri alojen työehtosopimuksilla voidaan sopia lakia paremmista ehdoista sairausajan palkanmaksussa. Työnantaja voi evätä sairasajan palkanmaksun kokonaan, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Sairastaminen koeajalla voi olla hyväksyttävä syy purkaa työsuhde, jos se vaikuttaa työntekijän työkykyyn yleisesti. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi pitkäaikaisen sairasloman kohdalla, joka estää työnantajaa arvioimasta työntekijän soveltuvuutta työhön. Tavanomainen lyhyt sairausloma ei yleensä voi johtaa koeaikapurkuun. Nämä tilanteet arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti, joten epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa