Minilex - Lakipuhelin

Koeaikapurku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä työsuhteen koeaika tarkoittaa?

Työntekijä ja työnantaja voivat työsuhdetta solmiessaan sopia erityisestä työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin siten, että työsuhde päättyy heti ilman irtisanomisajan pituista aikaa.

Ehto koeajasta voidaan liittää sekä määräaikaiseen, että toistaiseksi voimassaolevaan työsopimukseen. Työsopimuksen purkamiseen koeaikana noudatetaan erityisiä säännöksiä. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta pitkä. Jos kyseessä on määräaikainen työsuhde ei koeaika voi myöskään olla pidempi kuin puolet työsuhteen pituudesta. Jos määräaikainen työsuhde on siis solmittu vaikkapa kahden kuukauden pituiseksi, koe aika saa olla pisimmillään kuukauden pituinen.

Mikä on koeajan tarkoitus?

Koeajan tarkoituksena on varata niin työnantajalle kuin työntekijällekin aikaa harkita, haluaako sitoutua sopimukseen. Koeajasta on aina erikseen sovittava työsopimuksessa. Pelkkä työehtosopimuksen määräys koeajasta ei ole riittävä, vaan koeajasta tulee sopia työnantajan ja työntekijän kesken.

Millaisista syistä työsuhde voidaan purkaa koeajalla?

Koeajalla sekä työnantaja että työntekijä voivat päättää työsopimuksen purkamalla ilman normaalisti vaadittavia purkuperusteita. Tällöin työsopimus päättyy välittömästi, eikä työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja noudateta.  Työsopimuksen purkaminen koeajalla ei kuitenkaan voi perustua epäasiallisiin tai syrjiviin perusteisiin, kuten työntekijän sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, etniseen alkuperään, uskontoon, mielipiteeseen, ammattiyhdistyksessä toimimiseen tai muuhun henkilöön liittyvään seikkaan. Myöskään työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi ei ole koskaan asiallinen peruste purkaa työsopimusta koeajalla

Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen, jos koeajalla käy ilmi että työntekijällä ei ole riittävää ammattitaitoa tai muuta soveltuvuutta kyseisiin työtehtäviin tai hän ei sopeudu työyhteisöön. Työntekijä voi puolestaan purkaa työsuhteen, jos käy ilmi että työtehtävät tai työolosuhteet eivät vastaakaan sitä kuvaa joka hänelle työsopimusta solmittaessa oli muodostunut tai hän ei katso sopeutuvansa työyhteisöön.

Koeajalla tapahtuvan työsuhteen purkamisen purkuperusteen tulee siis liittyä koeajan tarkoitukseen. Esimerkiksi työntekijän työsopimuksen purkaminen koeajalla työnantajan tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei ole asiallinen purkuperuste, koska se ei liity koeajan tarkoitukseen. Jos koeajalla oleva työntekijän työsuhde halutaan purkaa koeaikaan liittymättömistä syistä, sovelletaan tapaukseen normaaleja työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita ja irtisanomisaikoja.

Vinkit

  • Koeaikapurun tulee liittyä koeajan tarkoitukseen
  • Koeaikapurku ei voi perustua epäasiallisiin tai syrjiviin perusteisiin

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa