Minilex - Lakipuhelin

Koeajan uusiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Milloin koeaikaa käytetään?

Lähtökohtaisesti koeaika on voimassa vain työsuhteen alussa. Koeaika tulee voimaan silloin, kun työntekijä aloittaa työnteon. Koeajan tarkoitus on selvittää, onko työsuhteen jatkamiselle edellytyksiä. Koeajan aikana sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa työsuhteen päättymään ilman työsopimuslain mukaista irtisanomisaikaa tai irtisanomisperusteita.

Milloin voidaan järjestää uusi koeaika?

Saman työnantajan ja työntekijän välisissä työsuhteissa koeaikoja on lähtökohtaisesti vain yksi, ja tämä koeaika sijoittuu työnteon alkuun.

Jos työntekijän työnkuva tai työtehtävät muuttuvat olennaisesti, voi koeaikaehdon uusiminen olla perusteltua. Toisin sanoen, jos työntekijä tekee uuden työsopimuksen, johon sisältyy sama työtehtävä kuin edellisessä työsopimuksessa, ei koeaikaehdon käyttäminen ole sallittua. 

Jos tällaisella tehtävien muuttumiseen perustuvalla koeajalla käy ilmi, että työsuhteen jatkamiselle uusissa tehtävissä ei ole edellytyksiä, vaan työntekijällä ei ole ammattitaitoa tai soveltuvuutta uusiin tehtäviin, työsuhdetta ei kuitenkaan pureta kokonaisuudessaan vaan työntekijä ainoastaan siirtyy vanhoihin tehtäviinsä.

Milloin koeaikaa ei voida käyttää?

Koeaikaehtoa ei ole sallittua käyttää silloin, kun lähes peräkkäisissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samankaltaisista työtehtävistä. Koeajan tarkoitus on selvittää työntekijän ammattitaito ja soveltuvuus tehtäviin, ja tähän tarkoitukseen ei sovi jatkuvasti uusien koeaikojen käyttäminen, sillä näiden asioiden selvittämiseen riittää hyvin yksi koeaika. Ei ole järkeä selvittää samaa asiaa aina uudestaan ja uudestaan, jos työtehtävissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Päätös koeaikaehdon kohtuullisuudesta tulee ratkaista aina tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisessa harkinnassa kiinnitetään huomiota nimenomaan työtehtävien muutoksen laajuuteen ja merkittävyyteen.

Voidaanko koeaikaa pidentää?

Koeaika voi olla työsopimuslain mukaan enintään kuuden kuukauden pituinen. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi kuitenkin olla enimmiltään puolet työsuhteen kokonaispituudesta. Työnantaja saa kuitenkin pidentää koeaikaa kuukaudella jokaista työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden, jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Työnantajan tulee aina ilmoittaa koeajan pidennyksestä työntekijälle. 

Vinkit

  • Koeajasta kannattaa aina sopia kirjallisesti.
  • Jos työtehtävät muuttuvat merkittävästi voidaan järjestää uusi koeaika.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa