Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus: Liikkeen luovutuksen toteutuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Koska liikkeen luovutuksen toteutuminen edellyttää kolmen pääkriteerin, eli työnantajuuden vaihtumisen, oikeudellisen yhteyden ja resurssikokonaisuuden täyttymistä, tulee näiden toteutumista arvioida kokonaisuutena. Näiden edellytysten täyttymisen lisäksi on eräitä muitakin liikkeen luovutuksen toteutumisen arvioinnissa käytettäviä kriteereitä. Ensinnäkin luovutettavan liiketoimintakokonaisuuden tulee luovutuksessa säilyttää toiminnallinen identiteettinsä. Identiteetin säilyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaa jatketaan samana tai samankaltaisena kuin sitä on harjoitettu ennen luovutusta.

Tietyissä tapauksissa liiketoimintaa voidaan myös aloittaa uudelleen luovutuksen jälkeen, mutta tällöinkin toiminnan on oltava samanlaista. Pienet erot liiketoimintakokonaisuuden identiteetissä tai toimintaperiaatteissa ennen ja jälkeen luovutuksen eivät välttämättä estä liikkeen luovutuksen toteutumista. Toisaalta myös henkilöstö, johto ja työn organisointi voivat vaikuttaa muuttumattomuuden arviointiin.

Toisekseen liikkeen luovutuksen toteutuminen edellyttää sitä, että liiketoimintaa jatketaan keskeytyksittä. Liiketoiminnan keskeytymätön jatkuminen voi toteutua, vaikka se ei täysin välittömästi tapahtuisikaan, koska esimerkiksi luovutuksen saajan tekemät muutos- tai korjaustyöt liikkeen luovutuksen yhteydessä voivat aiheuttaa hetkellisen keskeytyksen toiminnassa. Liiketoiminta voi siten hetkellisesti pysähtyä, joten tärkeintä onkin kiinnittää huomiota siihen, mikä keskeytysperuste on, koska ainoastaan hetkellinen keskeytys on mahdollista liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa