Minilex - Lakipuhelin

Harjoittelu ja koeaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Koeajan tarkoituksena on molemmin puolin selvittää työntekijän soveltuvuus työhön. Työntekijä usein arvioi itse työn sisältöä sekä omaa viihtyvyyttään työympäristöön. Työnantaja puolestaan seuraa työntekijän ammattitaitoa, soveltuvuutta työn tekemiseen sekä yleisesti sopivuutta työyhteisöön. Työharjoittelija on toiminut yrityksen palveluksessa jo aikaisemmin, joten voi olla ettei tällaista pohdintaa enää tarvitsisi tehdä. Työharjoittelijan toimenkuva voi tosin olla työntekijää rajoittuvampi, ja koeaika voi olla hyödyllinen testatessa työntekijän soveltuvuutta uusiin tehtäviin.

Voidaanko koeaikaa käyttää jos työntekijä on ollut harjoittelijana yrityksessä?

Koeaika suoritetaan lähtökohtaisesti uusien työsopimuksien yhteydessä ja siitä on nimenomaisesti sovittava työsopimuksessa. Koeaika sijoittuu ajallisesti lähes aina työsuhteen alkuun ja koeajan päätyttyä työsopimus jatkuu voimassa normaalisti. Koeaikaehtoa arvioidaan aina työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa, joten jos työntekijäksi valitaan aiemmin harjoittelijana toiminut henkilö, niin se ei rajoita työnantajan mahdollisuutta sopia koeajasta työsopimuksella. Harjoittelijaa ei voida näin ollen rinnastaa työntekijään eikä hänellä ole tästä syystä samaa oikeusasemaa kuin työntekijällä.

Näin ollen, jos työharjoittelija palkataan työantajan yritykseen, voi työnantaja vaatia koeaikaa työsopimuksella. Työnantaja voi myös kokea koeajasta sopimisen tarpeettomaksi, jolloin koeaikaehtoa ei kirjata työsopimukseen eikä koeaikapurun säännöksiin voida vedota. Työntekijällä on kuitenkin oikeus ehdottaa koeajan sisällyttämistä sopimukseen, joten on mahdollista, että koeaika tulisi kyseeseen, vaikkei työnantaja sitä itse edellyttäisikään.

Koeajan sopimisen etuna on, että jos toinen osapuolista kokee, ettei työntekijä sovellu työtehtävään tai -ympäristöön, päättyy työsuhde välittömästi. Tämä voi luonnollisesti olla myös käytännössä haitallista, sillä koeaikaan sisältyvä epävarmuus työsuhteen jatkumisesta ei välttämättä ole kummankin osapuolen mielestä hyvä asia.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työsopimuslain mukaan koeaika voi olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus ei koeaika saa kuitenkaan olla pidempi kuin puolet työsuhteen kokonaispituudesta. Eli jos määräaikainen työsuhde olisi vaikkapa 10 kuukauden pituinen, ei koeaika saa olla pidempi kuin 5 kuukautta.

Koeajan pituus on pakottavaa oikeutta, eli siitä poikkeavat sopimukset eivät ole päteviä. Edes valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt eivät voi työehtosopimuksillaan sopia että 6 kuukautta pidemmät koeajat olisivat sallittuja

Vinkit

  • Koeaika on sallittua järjestää harjoittelun jälkeenkin. Koeaika ei kuitenkaan välttämättä ole tarpeellinen jos entisen harjoittelijan työtehtävät muistuttavat pitkälti harjoittelun aikaisia tehtäviä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa