Minilex - Lakipuhelin

Koeaika ja sairasloma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Miksi koeaikoja käytetään?

Koeajan tarkoituksena on selvittää, soveltuuko työntekijä työhön. Koeajalla työsuhde voidaan päättää koeaikapurulla, jonka olennaisin merkitys on siinä, että työsuhde päättyy välittömästi eikä irtisanomisaikaa näin ollen ole.  Lisäksi työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy välittömästi. Koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta ei voida kuitenkaan purkaa syrjivin tai epäasiallisin perustein. Koeajasta on sovittava erikseen työsopimuksessa. 

Miten sairasloma vaikuttaa koeaikaan?

Sairausloman johdosta koeaikaa voidaan pidentää sairauslomaa vastaavan verran. Työnantajalla on siis oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. 

Jos työntekijä sairastuu koeajalla, sairausajan palkanmaksun suuruus riippuu työsuhteen kestosta. Työntekijällä on oikeus täyteen sairasajan palkkaan, jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden ajan ennen sairastumista. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, työntekijä on oikeutettu saamaan puolet palkasta. Eri alojen työehtosopimuksilla on voitu sopia paremmista palkanmaksuehdoista sairasloman ajalta. Työnantaja voi evätä sairasajan palkanmaksun kokonaan, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Voiko sairastuminen olla irtisanomisperuste koeajalla?

Terveydentilaan vetoaminen tai sairastaminen eivät pääsääntöisesti voi johtaa työsuhteen päättämiseen, mutta tietyissä tilanteissa tästä pääsäännöstä voidaan poiketa. Tällöinkään perusteena ei saa olla yksinomaan sairastuminen, vaan sen vaikutukset koeaikaan ja työntekijän työskentelykykyyn. 

Toisin kuin valitettavan usein luullaan, sairausloma tai sairastuminen ei siis sinällään ole hyväksyttävä peruste koeaikapurkamiseen, vaan jotta purkaminen olisi hyväksyttävä on sairausloman tullut olla niin pitkä suhteessa koeajan pituuteen, että työntekijä ei ole voinut saada tarvittavaa kuvaa työntekijän taidoista ja soveltuvuudesta. Tavanomainen lyhyt sairausloma ei yleensä voi johtaa koeaikapurkuun. Tilanteet arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti, joten epäselvissä tilanteissa on syytä olla yhteydessä lakimieheen.

Vaihtoehtoisesti sairastumisen pitää olla niin pitkäaikainen ja merkittävä että se estäisi työtekijää työskentelemästä tai laskisi merkittävästi tämän työkuntoa, jotta sairastuminen voitaisiin katsoa hyväksyttäväksi irtisanomisperusteeksi.

Vinkit

  • Sairausloma ei sinällään ole irtisanomisperuste koeajalla, ellei se ole pituutensa vuoksi estänyt koeajan tarkoituksen, eli työntekijän soveltuvuuden mittaamisen, toteutumista.

Varoitukset

  • Koeaikaa voidaan pidentää sairausloman osalta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa