Minilex - Lakipuhelin

Koeaikaehdosta on sovittava nimenomaisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Koeaika on työsuhteen alkuun sijoittuva, enintään kuuden kuukauden pituinen aika jonka aikana työsuhde voidaan purkaa ilman irtisanomisaikaa. Koeajan käyttämisestä on sovittava aina erikseen. Koeajan tarkoituksena on selvittää, onko työntekijällä edellytyksiä menestyä kyseessä olevassa työsuhteessa.

Miten koeajasta sovitaan?

Työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta. Koeaika voidaan sisällyttää sekä toistaiseksi voimassa olevaan, että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeajan käyttämisestä ja sen kestosta on sovittava nimenomaisesti työnantajan ja työntekijän välillä, jotta se olisi voimassa. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, tulee tästä ilmoittaa työntekijälle työsopimusta tehdessä. Koeaika sijoittuu työsuhteen alkuun, joten se alkaa vasta silloin, kun työntekijä sopimuksen mukaisesti aloittaa työnteon.

Todistustaakka koeajan olemassaolosta kuuluu sille osapuolelle, joka vetoaa siihen purkaessaan työsuhteen koeajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että purkavan osapuolen on todistettava koeajan olemassaolo. Koeajan osoittamiseksi on hyvä tehdä työsopimus kirjallisesti ja mainita siinä koeajan olemassaolosta ja sen pituudesta.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työsuhteen alussa oleva koeaika voi pääsääntöisesti kestää enimmillään kuusi kuukautta. Määräaikaisissa, alle kaksitoista kuukautta kestävissä työsopimuksissa koeaika voi olla enimmillään puolet sopimuksen kestoajasta. Esimerkiksi kuuden kuukauden työsopimukseen voidaan liittää enintään kolmen kuukauden mittainen koeaika. Koeaikaa voidaan pidentää esimerkiksi sairaspoissaolojen perusteella, mutta tällöinkään koeajan kokonaispituus ei saa ylittää kuuden kuukauden rajaa.

Millaisista syistä koeaika voidaan purkaa?

Koeaikana sekä työntekijä että työnantaja saavat aikaa harkita, täyttääkö työsopimus asetetut odotukset ja vaatimukset. Tarkoituksena on siten sopivuuden arviointi. Jos koeaikana jompikumpi työsopimuksen osapuoli on tyytymätön, voi tämä purkaa työsopimuksen koeaikapurkuna. Tyytymättömyys voi kohdistua vaikkapa työntekijän ammattitaitoon tai soveltuvuuteen työtehtäviin tai työyhteisöön. Työsopimuksen purkaminen tapahtuu tällöin ilman irtisanomisaikaa.

Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisin tai syrjivin perustein (kuten esimerkiksi iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän tai uskonnon takia), vaan sen syyn pitää liittyä koeajan tarkoitukseen, eli työsuhteen edellytysten selvittämiseen. Koeajalla olevaa ei saa irtisanoa myöskään raskauden tai terveydentilan takia.

Vinkit

  • Todistustaakka koeajan olemassaolosta kuuluu sille osapuolelle, joka vetoaa siihen purkaessaan työsuhteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa