Minilex - Lakipuhelin

Koeaikaehdosta on sovittava nimenomaisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta. Koeaika voidaan sisällyttää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Koeajan käyttämisestä ja sen kestosta on sovittava nimenomaan työnantajan ja työntekijän välillä, jotta se olisi voimassa. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, tulee tästä ilmoittaa työntekijälle työsopimusta tehdessä. Koeaika sijoittuu työsuhteen alkuun, joten se alkaa vasta silloin, kun työntekijä sopimuksen mukaisesti aloittaa työnteon.

Työsuhteen alussa oleva koeaika voi pääsääntöisesti kestää enimmillään neljä kuukautta. Määräaikaisissa, alle kahdeksan kuukautta kestävissä työsopimuksissa koeaika voi olla enimmillään puolet sopimuksen kestoajasta. Esimerkiksi kuuden kuukauden työsopimukseen voidaan liittää enintään kolmen kuukauden mittainen koeaika. Jos työsuhteen alussa työnantaja järjestää työntekijälle yli neljä kuukautta kestävän koulutuksen, joka liittyy työhön, on koeaika mahdollista sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Koeaikana sekä työntekijä että työnantaja saavat aikaa harkita, täyttääkö työsopimus asetetut odotukset ja vaatimukset. Tarkoituksena on siten sopivuuden arviointi. Jos koeaikana jompikumpi työsopimuksen osapuoli on tyytymätön, voi tämä purkaa työsopimuksen koeaikapurkuna. Työsopimuksen purkaminen tapahtuu tällöin ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisin tai syrjivin perustein.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa