Minilex - Lakipuhelin

Karenssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä karenssi tarkoittaa?

Karenssi tarkoittaa aikaa, jolloin henkilö ei ole oikeutettu hänelle myönnettyihin etuuksiin. Yleisimmin karenssin käsite tulee esiin puhuttaessa työttömyysetuuksista. Karenssin peruste voi olla esimerkiksi irtisanoutuminen tai kieltäytyminen työstä, koulutuksesta tai työvoimapoliittisesta koulutuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta. Yleisin karenssi langetetaan silloin, kun työntekijä irtisanoutuu työsuhteesta ilman hyväksyttävää perustetta.

Karenssista käytetään lainsäädännössä nimitystä korvaukseton määräaika.

Työnhakijalla, joka jättää saapumatta työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen, ei ole oikeutettu työttömysetuuteen 15 päivän ajalta saapumatta jättämisen jälkeen. Tilanne on kuitenkin luonnollisesti eri, jos työnhakijan saapumatta jättäminen johtuu esimerkiksi sairaudesta tai tapaturmasta. Karenssia ei aseteta työnhakijalle myöskään silloin, kun työnhakija on etukäteen ilmoittanut työ- ja elinkeinotoimistolle olevansa estynyt saapumaan työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen. 

Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on ilman pätevää syytä eronnut työstään. Jos työnhakija on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 60 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työt olivat kestäneet enintään viisi päivää, karenssi on 30 päivää. 

Miten karenssi voidaan kumota?

Peruste, joka voi kumota karenssin, voi olla esimerkiksi painavat todisteet työskentelyolosuhteiden epäasiallisuudesta. Myös työmatkan pituuden kohtuuttomuus voivat olla perusteita sille, että karenssia ei työsuhteen päättämisen jälkeen määrätäkään.

Jos työnantaja ei suorita tärkeimpiä velvollisuuksiaan eli esimerkiksi palkanmaksua ajallaan, vaan laiminlyö sen toistuvasti, on tämä yleensä myös hyväksyttävä syy työsuhteen päättämiselle oma-aloitteisesti. Yhden palkan myöhästymien ei kuitenkaan yleensä vielä täytä jatkuvan laiminlyönnin kriteereitä.

Työntekijän kannattaa ennen työsuhteensa päättämistä selvittää, kohdistuuko häneen työsuhteen päättämisestä johtuva karenssi. Mikäli näin on, kannattaa hänen kartoittaa muita mahdollisuuksia esimerkiksi työllistyä toiseen työhön ennen irtisanoutumistaan, välttääkseen karenssin ja niin sanotun tyhjän päälle jäämisen. 

Vinkit

  • Karenssi voidaan kumota, jos työsuhde päätettiin painavista syistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa