Minilex - Lakipuhelin

Irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuslaissa on säädetty irtisanomisesta, sen perusteista ja irtisanomisajoista. Työsopimus saadaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Mitä tarkoittaa irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä?

Useimmissa tilanteissa irtisanomisperusteena on yksinkertaisesti työnantajan taloudellisen tilanteen heikentyminen. Työantajalla ei siis enää ole työtä tarjolla tarpeeksi. Ennen irtisanomisvaihtoehdon käyttämistä työnantajan on kuitenkin yritettävä järjestää työntekijälle muuta työtä tai yritettävä kouluttaa hänet uusiin tehtäviin. Taloudellisten ja tuotannollisten perusteiden riittävyyttä harkitaan työnantajan toimintaedellytysten mukaan.

Mitä tarkoittaa irtisanominen henkilökohtaisista syistä?

Työsopimus voidaan irtisanoa myös työntekijästä johtuvasta syystä, mutta syyn pitää olla tällöinkin asiallinen ja painava. Syy voi olla työntekijän lain- tai sopimuksen vastainen teko, laiminlyönti tai muu sopimaton käyttäytyminen. Irtisanominen on myös mahdollista jos työntekijä ei ole enää kykenevä suoriutumaan työtehtävistään terveydellisistä syistä. Työnantajan on annettava työntekijälle varoitus ennen irtisanomisvaihtoehdon käyttämistä. Työntekijää on myös aina kuultava ennen irtisanomista, jos irtisanominen tapahtuu työntekijästä johtuvasta syystä. Kuulemisessa työntekijällä saa olla luottamusmies mukanaan.

Millaisia ovat kielletyt irtisanomisperusteet?

Työntekijän raskaus tai perhevapaa ei ole irtisanomisperuste. Myöskään omistajanvaihdos ei ole irtisanomisperuste. Isyys-, äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän saa irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain siitä tapauksessa, että työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Irtisanominen ei myöskään saa luonnollisesti perustua syrjivään tarkoitukseen, eli työntekijää ei saa irtisanoa tämän iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän tai muun vastaavan henkilöön liittyvän seikan vuoksi.

Voiko määräaikaisen sopimuksen irtisanoa?

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain silloin, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa. Tilanne on tietysti eri, jos irtisanomismahdollisuudesta on erikseen sovittu määräaikaisessa työsopimuksessa. Määräaikainen sopimus on kuitenkin mahdollista purkaa työsopimuslain mukaisista, erittäin painavista syistä.

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Vinkit

  • Irtisanomisperusteet voivat olla joko henkilökohtaisia tai tuotannollisia ja taloudellisia.

Varoitukset

  • Irtisanomisperuste ei saa olla syrjivä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa