Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus ja irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä liikkeen luovutus tarkoittaa?

Liikkeen luovutus tarkoittaa yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle. Liikkeen luovutuksessa vanhan työnantajan työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsopimuslain mukaan luovutuksen kohteena voi olla yritys, liike, yhteisö tai säätiö tai sellaisen toiminnallinen osa. Luovutettavan liikkeen on oltava taloudelliseen toimintaan tarkoitettu toiminnallinen kokonaisuus. Luovutuksessa siirtyvät tyypillisesti liikkeen varallisuus, työntekijät sekä toimintaan tarvittavat rakennukset ja irtaimisto.

Voiko luovutuksensaaja irtisanoa työntekijän luovutuksen perusteella?

Liikkeen luovutuksen luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Irtisanominen on sallittua, jos siihen on lainmukainen kollektiiviperuste, eli irtisanominen tapahtuu puhtaasti taloudellisista ja tuotannollisista syistä. 

Tällaiset syyt voivat hyvinkin olla käsillä liikkeenluovutustilanteessa, sillä omistajan vaihtuminen voi helposti aiheuttaa tarpeen järjestellä liikkeen hoitamia tehtäviä uudella tavalla. Tällainen tilanne on erityisen todennäköisesti käsillä, jos luovutuksensaajana on laajaa yrityskonsernia. Osa vanhan liikkeen työntekijöistä voi käydä tarpeettomiksi tai liikkeessä halutaan muuten toteuttaa organisaatiouudistus, jotta se sopeutuisi paremmin yrityskonserniin.

Voiko työntekijä irtisanoutua liikkeen luovutuksen perusteella?

Toisin kuin työnantajalla, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsuhde liikkeen luovutuksen perusteella. Työsopimuslain mukaan työnantajan luovuttaessa liikkeen työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Mikäli työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, saa hän irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon liikkeen luovutuksesta. 

Tilanne voi olla hieman hankalampi, jos työntekijä on tehnyt työtä sekä liikkeen luovutettavassa osassa sekä vanhalla omistajalla säilyvässä osassa. Tällaisessa tilanteessa pitää selvittää kuka on liikkeen luovutuksen jälkeen työntekijän työnantaja. Tätä kysymystä arvioidaan työntekijän muodollisen aseman ja tosiasiallisten työtehtävien perusteella. Arvioinnissa käytetään pääasiallisen työn periaatetta.

Irtisanomisen tai irtisanoutumisen lisäksi liikkeen luovutuksella voi olla muitakin epäsuoria vaikutuksia luovutettavan liikkeen työntekijöihin. Työntekijän työtehtävät saattavat muuttua luovutuksen jälkeisten uudelleenorganisointien seurauksena ja mikäli liikkeen toiminta-ala vaihtuu, voivat työsuhteeseen sovellettavat työlailliset säännökset muuttua.

Vinkit

  • Uusi työnantaja ei saa irtisanoa työntekijöitä pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella.
  • Työntekijöitä saatetaan irtisanoa liikkeen luovutuksen jälkeen tuotannollisista tai taloudellisista syistä uusien työjärjestelyjen tai organisaatiouudistusten johdosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa