Minilex - Lakipuhelin

Koeajalla irtisanoutuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Työsuhteen osapuolet voivat sopia työsuhteen alussa olevasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on se, että työnantaja saa harkita soveltuuko työntekijä tarjottuun työhön. Samalla myös työntekijällä on mahdollisuus harkita, haluaako hän työskennellä hänelle tarjotussa työssä.

Koeaika voi olla enintään kuuden kuukauden pituinen. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi kuitenkin olla enintään vain puolet työsuhteen pituudesta. Koeaika voi pidentyä sovitusta ajasta esimerkiksi sairausloman vuoksi.

Samoin kuin työnantajalla on oikeus purkaa työsuhde milloin vain koeajan aikana. On myös työntekijällä oikeus milloin vain koeajan kuluessa purkaa työsuhde. Koeaikapurku tulee voimaan heti eikä siinä käytetä tavanomaista irtisanomislain mukaista irtisanomisaikaa.

Miten irtisanoutuminen on hoidettava?

Irtisanoutumiselle ei ole säädetty laissa mitään erityistä määrämuotoa. Työsopimus voidaan siis päättää joko suullisesti tai kirjallisesti, mutta tietysti kirjallinen menettely on kaikin puolin suositeltavampaa. Suositeltavaa on tehdä irtisanomisilmoitus kirjallisesti kahtena kappaleena, jolloin työnantaja saa yhden ja itselle jää toinen kappale todisteeksi. Ilmoituksesta on hyvä käydä ilmi osapuolten nimet sekä työsuhteen irtisanomispäivä ja päättymispäivä. Siinä tapauksessa, että olet siirtymässä uuteen työpaikkaan, irtisanomisilmoitus kannattaa antaa vasta kun uusi työsopimus on allekirjoitettu.

Kenelle irtisanomisilmoitus on tehtävä?

Työntekijän tulee antaa irtisanomisilmoitus työnantajalle tai vaihtoehtoisesti tämän edustajalle. Jos ilmoituksen toimittaminen näin on mahdotonta, ilmoitus voidaan tällöin toimittaa sähköisesti tai kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tällöin tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty. Jos työntekijä irtisanoutuu koeaikaan vedoten riittää, että ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai lähetetty sähköisesti määräajan kuluessa.

Jos sinulla on vielä kysyttävää liittyen koeajalla irtisanoutumiseen, ota yhteyttä lakimiehiimme.

Vinkit

  • Työntekijä tai työnantaja voi purkaa työsuhteen koska hyvänsä koeajan aikana ilman irtisanomisaikaa.
  • Työnantajan purkaessa työsuhteen koeajalla on työntekijällä oikeus tulla kuulluksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa