Minilex - Lakipuhelin

Koeajan kesto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Miksi koeaikoja järjestetään?

Koeajan tarkoitus on selvittää, onko työsuhteen jatkamiselle edellytyksiä. Koeaika sijoittuu tästä syystä normaalisti työsuhteen alkuun. Koeaikana työsopimuslain mukaiset normaalit irtisanomisajat ja perusteet eivät päde, vaan työsuhteen kummatkin osapuolet voi koska vain purkaa työsuhteen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhdetta ei koeajallakaan saa kuitenkaan päättää mistä tahansa syystä, vaan syyn on liityttävä koeajan tarkoitukseen, eli työsuhteen edellytysten selvittämiseen. Työsuhdetta ei saa päättää syrjivästä tai muuten epäasiallisesta syystä. Tämän vuoksi työsuhdetta ei saa päättää henkilön iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän, uskonnon, mielipiteen, ammattiyhdistykseen kuulumisen tai muun henkilöön liittyvän perusteen nojalla. Työsuhdetta ei myöskään voi purkaa koeajalla tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Raskaana olevalle työntekijälle kuuluu erityinen suoja irtisanomista vastaan.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta. Koeaikaehto voidaan ottaa sekä toistaiseksi voimassaolevaan että määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja saa pidentää koeaikaa kuukaudella jokaista työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden, jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Työnantajan tulee aina ilmoittaa koeajan pidennyksestä työntekijälle. 

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla pidennyksineen enintään puolet työsopimuksen kestosta. Tällöinkään koeaika ei saa olla kuutta kuukautta pidempi. Jos kyseessä on vuokratyöntekijä, joka palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen, koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä se aika, jonka hän on ollut vuokratyöntekijänä käyttäjäyrityksessä. Vähennys tehdään vain silloin, jos työtehtävät ovat samoja tai samankaltaisia, joita hän on tehnyt jo vuokratyöntekijänä. Samoin on toimittava, jos työntekijä on ollut yrityksessä aikaisemmin määräaikaisessa työssä alle kuuden kuukauden mittaisessa työsuhteessa. Koeaikaa ei tule käyttää tilanteessa, jossa työnantajan ja työntekijän välillä on aikaisemmin ollut työsuhde, joka on kestänyt yli kuusi kuukautta, eivätkä työtehtävät vanhan ja nykyisen työn välillä ole merkittävästi muuttuneet eikä työsuhteiden välillä ole kulunut pitkää aikaa.

Jos koeajan pituudesta ei ole sovittu, katsotaan sen olevan voimassa enimmäisajan eli kuusi kuukautta. Todistustaakka koeajan olemassaolosta kuuluu siihen vetoavalle työsuhteen osapuolelle. Tämän vuoksi koeajasta kannattaa aina sopia kirjallisesti. Kun työnantaja purkaa työsuhteen koeajalla, on työnantajalla velvollisuus kuulla asiassa työntekijää ja antaa tälle perustelut työsuhteen purkamiselle.

Vinkit

  • Koeajasta kannattaa sopia kirjallisesti.
  • Koeajan pidennyksestä tulee ilmoittaa työntekijälle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa