Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus ja laki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä liikkeen luovutus tarkoittaa?

Liikkeen luovutus tarkoittaa yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle. Liikkeen luovutuksen yhteydessä myös työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liikkeen luovutuksessa siirtyvät tyypillisesti liikkeen varallisuus, työntekijät sekä toimintaan tarvittavat rakennukset ja irtaimisto.

Missä laeissa säädetään liikkeen luovutuksesta?

Liikkeen luovutuksesta säädetään työsopimuslaissa ja laissa yhteistoiminnasta yrityksissä. Liikkeen luovuttamista koskevan säätelyn taustalla vaikuttaa myös EU:n liikkeenluovutusdirektiivi joka käsittelee liikkeen luovutuksen vaikutuksia työsuhteesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Liikkeenluovutusdirektiivi annettiin vuonna 2001.

Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Työsopimuslain sääntely keskittyy tarkastelemaan liikkeenluovutusta työoikeudelliselta kannalta.

Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksessa vanhan työnantajan työoikeudelliset velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Uusi työnantaja ei voi työsopimuslain mukaan irtisanoa vanhoja työntekijöitä liikkeen luovutuksen perusteella. Työntekijällä on sen sijaan oikeus irtisanoutua tavallista lyhyemmällä irtisanomisajalla liikkeen luovutuksen takia. Työntekijällä ei ole kuitenkaan oikeutta vastustaa liikkeen luovutusta itsessään.

Laissa yhteistoiminnasta yrityksissä säädetään yhteistoimintamenettelystä liikkeen luovutuksen yhteydessä. Liikkeen luovuttamisesta täytyy järjestää yhteistoimilain mukaiset yhteistoimintamenettelyt, jos luovutuksella on henkilöstövaikutuksia.

Jos liikkeen luovutuksella ei ole henkilöstövaikutuksia, ei yhteistoimintamenettelyä tarvitse järjestää.  Sekä liikkeen luovuttajalla että luovutuksen saajalla on joka tapauksessa velvollisuus selvittää henkilöstön edustajille luovutuksen ajankohta, syyt sekä työntekijöille aiheutuvat taloudelliset, oikeudelliset ja sosiaaliset seuraukset, sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Työnantajan tulee antaa työntekijöille tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ja vastata niihin.

Liikkeen luovutuksen tarkkaan oikeudelliseen määrittelyyn ovat vaikuttaneet myös tuomioistuinten antamat ennakkoratkaisut. Koska liikkeen luovutuksesta on annettu direktiivi EU:ssa vaikuttaa Suomen lakien tulkintaan myös direktiivin esityöt sekä Euroopan unionin tuomioistuimen antamat ratkaisut. Kansallisella tasolla tällaisia tulkintaa ohjaavia ratkaisuja on antanut korkein oikeus.

Vinkit

  • Liikkeen luovutuksesta säädetään työsopimuslaissa sekä laissa yhteistoimintamenettelystä yrityksissä.
  • Työnantajilla on velvollisuus tiedottaa luovutukseen liittyvistä asioista työntekijöiden edustajille. Jos luovutuksella on henkilöstövaikutuksia, on asiasta pidettävä yhteistoimintaneuvottelut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa