Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on liikkeen luovutus?

Liikkeen luovutus on yrityksen, liikkeen, yhteisön, säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, joka jatkaa liiketoiminnan harjoittamista samana tai samankaltaisena. Liikkeenluovutuksessa myös vanhan omistajan työsuhteisiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle.

Liikkeen luovutuksessa toiminnallinen kokonaisuus siirtyy uudelle työnantajalle. Uusi työnantaja jatkaa samaa tai ainakin samankaltaista toimintaa. Yksittäistapauksissa ratkaistaan kokonaisharkinnalla se, onko kysymys liikkeen luovutuksesta vai ei. Huomiota tulee kiinnittää muun muassa siihen, kuinka pian toiminta on jatkunut. Huomiota kiinnitetään lisäksi siihen, onko luovutuksessa siirtynyt omaisuutta, asiakkaita tai henkilöstöä.

Liikkeen luovutuksen määritteleminen voi olla yksittäistapauksissa hankalaa. Jos koet tarvitsevasi apua, ota yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme.

Onko liikkeen luovutus irtisanomis- tai irtisanoutumisperuste?

Liikkeen luovutus ei itsessään ole peruste työntekijöiden irtisanomiselle, eli työntekijän irtisanominen pelkän liikkeen luovutuksen perusteella on kiellettyä. Liikkeen luovutuksessa voidaan kuitenkin järjestellä työitä uudelleen ja toteuttaa organisaatiomuutoksia joiden yhteydessä osa työvoimasta käy tarpeettomaksi. Tällöin luovutuksen saajalla on perusteltu taloudellinen intressi päästä eroon osasta työvoimaa ja voi irtisanoa työntelijöitä tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Työntekijöillä on lain mukaan oikeus irtisanoutua työsopimuksestaan liikkeen luovutuksen vuoksi.

Miten liikkeen luovutus vaikuttaa muuten työntekijöiden asemaan?

Kuten aiemmin todettiin liikkeen luovutuksessa vanhan liikkeen omistajan työoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät sellaisinaan luovutuksensaajalle. Tämä tarkoittaa, että vanhaa työnantajaa sitonut työehtosopimus, samoin kuin vanhan työnantajan tekemät esim. lisäeläkkeitä koskevat järjestelyt sitovat myös uutta työnantajaa. Työehtosopimus sitoo uutta työnantajaa työehtosopimuksen voimassaolon loppuun saakka.

Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävät voivat myös muuttua luovutuksen jälkeisien organisaatiomuutosten seurauksena. Liikkeen luovutuksen seurauksena saattaa johtaa myös siihen, että työsuhteisiin sovelletaan toista työlakia kuin aikaisemmin. Uusi työnantaja voi kuitenkin paikallisella sopimuksella sitoutua noudattamaan sellaisiakin ehtoja jotka sitoivat luovutuksen antajaa mutta eivät luovutuksen saajaa.

Työnantajalla on velvollisuus ottaa tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomansa työntekijät takaisin tietyin edellytyksin. Tämä velvollisuus siirtyy liikkeen luovuttamisen myötä luovutuksensaajalle, eli uudella työnantajalla voi olla velvollisuuksia myös vanhan työnantajan entisiä työntekijöitä kohtaan.

Vinkit

  • Työntekijällä on oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen takia.
  • Uudella työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijöitä pelkästään liikkeen luovutuksen seurauksena, mutta irtisanominen on mahdollista, jos siihen on taloudellisia tai tuotannollisia syitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa