Minilex - Lakipuhelin

Sukunimen vaihto alaikäisenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäisen lapsen sukunimen vaihtaminen tulee käytännössä usein kyseeseen esimerkiksi silloin, kun avoliitossa syntyneen lapsen vanhemmat avioituvat ja koko perheelle halutaan yhteinen sukunimi. Vastaavasti vaikkapa vanhempien ero voi saada aikaan tarpeen muuttaa sekä vanhempien että lapsen sukunimiä.

Sukunimen vaihtaminen edellyttää aina hakemusta Digi- ja väestötietovirastolle. Ilmoituksella sukunimi voidaan vaihtaa vain avioliiton solmimisen yhteydessä. Hakemus on maksullinen.

Alaikäisen sukunimen vaihtamisesta päättäminen

Sukunimen vaihtaminen alaikäisenä edellyttää molempien huoltajien suostumusta. Mikäli vain toinen vanhemmista on lapsen lainmukainen huoltaja, riittää sukunimen vaihtamiseen luonnollisesti vain kyseisen huoltajan suostumus. Sen sijaan yhteishuoltajuussuhteessa toinen huoltajista ei voi yksin päättää lapsen sukunimen muuttamisesta.

Riittävän kypsä lapsi saa kuitenkin itse määrätä myös omasta sukunimestään, joten aina lapsen sukunimeä ei voida muuttaa huoltajien yksimieliselläkään päätöksellä. 12 vuotta täyttäneen alaikäisen sukunimeä ei voida muuttaa, jos hän itse vastustaa nimen muutosta. Poikkeuksellisesti tällaisen lapsen suostumusta ei hänen nimensä vaihtamiseksi tarvita, jos lapsi on sairauden tai vammaisuuden vuoksi estynyt ilmaisemaan kantansa asiassa.

12 vuotta ei kuitenkaan ole lapsen itsemääräämisoikeuden suhteen ehdoton alaraja, vaan nuoremmankin lapsen suostumus nimen vaihtamiseen täytyy saada, jos lapsi on siinä määrin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota. Kun lapsen sukunimen vaihtamista harkitaan, kannattaa vanhempien siis kuulostella myös lapsen omaa mielipidettä.

Jo 15-vuotias lapsi voi määrätä itsenäisesti sukunimestään huoltajansa rinnalla. Jos 15-17-vuotias ja huoltaja ovat nimiasiasta eri mieltä, lapsen mielipide ratkaisee. 15 vuotta täyttänyt voi tehdä myös itse aloitteen nimensä muuttamiseksi. Huoltajaa saatetaan kuulla asiasta, mutta kuuleminen ei ole välttämätöntä asian ratkaisemiseksi.

Lapsen nimen muuttamisen rajoitukset

Alaikäisen nimen muuttamista on rajoitettu tietyissä tapauksissa. Nimen muuttamiseen tarvitaan erityinen syy, jos lapsen etu- tai sukunimeä on muutettu kolme kertaa ennen kuin lapsi täyttää 12 vuotta. Erityinen syy tarvitaan myös silloin, jos muutoksen seurauksena lapsen nimiyhteys katkeaisi kumpaankin vanhempaan tai perheen alaikäisille täyssisaruksille tulisi eri sukunimet.

Sukunimen vaihtaminen hakemuksella

Alaikäisen sukunimi voidaan vaihtaa vain hakemuksella. Lapselle voidaan esimerkiksi haluta vaihtaa isänsä sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Sukunimiyhdistelmä tarkoittaa kahdesta eri sukunimestä yhteen kirjoittamalla tai väliviivalla muodostettua yhdistelmää (esim. Virtanen Aho tai Virtanen-Aho). Kyse on tällöin tilanteesta, jossa lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella ja isyyttä ei ole vielä vahvistettu, kun lapsen nimi on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Kun isyyttä ei ole vahvistettu, on lapselle ollut mahdollisuus antaa vain äidin sukunimi. Kuitenkin isyys voidaan myöhemmin vahvistaa ja muuttaa lapsen sukunimi äidin sukunimestä isän sukunimeksi.

Lapsen nimen vaihtamiseksi on tehtävä hakemus myös silloin, kun vanhemmat solmivat avioliiton lapsen syntymän jälkeen lapsen ollessa kuitenkin vielä alaikäinen. Tällöin lapselle voidaan ottaa vanhempiensa valitsema sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Myös muut sukunimenmuutokset alaikäiselle tulee tehdä hakemuksella. Esimerkiksi rekisteröidyn parisuhteen sisäiset lasten nimenmuutokset edellyttävät hakemusta.

Hakemus tulee tehdä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle. Siinä on mainittava haluttu sukunimi ja valinta on perusteltava, ellei se ole selvästi tarpeetonta. Perusteleminen voi olla tarpeetonta, jos sukunimen vaihtaminen johtuu perhesuhteiden muutoksesta, joka on jo viranomaisen tiedossa.

Vinkit

  • Jos lapsella on kaksi huoltajaa, tulee molempien huoltajien suostumus olla sukunimen vaihtamiseen.
  • Alaikäiselläkin lapsella on kehitystasonsa mukainen itsemääräämisoikeus nimiasiassa, joten lapsen mielipidettä ei voida asiassa sivuuttaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa