Minilex - Lakipuhelin

Mikä on maksusuoja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti väärälle henkilölle tehty suoritus ei vapauta velallista velastaan. Tietyissä tilanteissa velallinen vapautuu, vaikka suoritus ei olisikaan tehty oikealle velkojalle. Maksusuojassa on kysymys siitä, kenelle velallinen voi maksaa velkansa vapauttavin vaikutuksin.

Maksusuoja on velallisen suojaa ja nimenomaisesti vilpittömän mielen suojaa. Sillä tarkoitetaan siis velan maksaneen velallisen suojaa tilanteessa oikeaa velkojaa vastaan, kun suoritus on tehty legitimoidulle velkojalle. Legitimoitu velkoja tarkoittaa henkilöä, joka ei ole velkoja mutta näyttää olevan sitä. Velallinen näin ollen vapautuu velvoitteestaan, vaikka on maksanut velan väärälle henkilölle. Vilpittömän mielen merkitys tulee esiin esimerkkien kautta. Maksusuojasta on säännelty erikseen tavallisten ja juoksevien velkakirjojen osalta.

Tavallisten velkakirjojen osalta maksu, jonka velallinen suorittaa velkakirjan luovutuksen jälkeen velkakirjan luovuttajalle on pätevä, paitsi jos velallinen tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei luovuttajalla ollut oikeutta vastaanottaa velan maksua. Uuden velkojan tuleekin asemansa turvaamiseksi ilmoittaa velalliselle tapahtuneesta velkakirjan siirrosta. Ilmoittamalla velalliselle hän varmistaa, ettei velallinen saa enää maksusuojaa maksamalla velkakirjaa luovuttajalle. Mitään tiettyä säänneltyä ilmoittamistapaa tai -muotoa ei ole erikseen. Huomionarvoista on, että vilpitön mieli arvioidaan maksuhetken mukaan. Mikäli siis velallinen maksuhetkellä tiesi, ettei velkakirjan luovuttajalla ollut enää oikeutta vastaanottaa velan maksua ja tästä huolimatta maksaa sen luovuttajalle, maksusuojan edellytykset eivät täyty. 

Kuitenkin on hyvä muistaa, ettei velkakirjan luovutuksensaajakaan aina ole oikea velkoja. Uudelle velkojalle tehty maksu vapauttaa kuitenkin velallisen, mikäli uusi velkoja vetoaa kirjalliseen luovutukseen. Luovutuksesta on voitu tehdä esimerkiksi kirjallinen siirtomerkintä. Edellytyksenä on myös, ettei velallinen tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää seikasta, joka aiheutti luovutuksen pätemättömyyden. Velallinen ei kuitenkaan vapaudu, jos luovutusta rasittaa niin kutsuttuna vahvana väitteenä pidetty pätemättömyys. Vahvoja väitteitä ovat muun muassa väärennetty velkakirja, törkeän pakon tilanteet, sekä tilanteet, jossa velkakirjan on velallisen puolesta antanut joku, jolta on puuttunut siihen laillinen oikeus.

Juoksevien velkakirjojen osalta ensinnäkin velallisen maksama velanmaksu on pätevä, mikäli hän maksaa haltijavelkakirjan sille, jonka hallussa velkakirja on, vaikka kävisi ilmi, ettei velkakirjan haltija ollutkaan oikeutettu saamaan maksua. Kuitenkin jos velallinen tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että maksu joutuu väärälle henkilölle, maksusuojan edellytykset eivät täyty. Määrännäisvelkakirjan osalta taas vaaditaan velkakirjan hallintaa sekä velkakirjan haltijaan ulottuvaa kirjallista katkeamatonta siirtosarjaa. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtosarjasta käy ilmi, että velkakirja on siirretty alkuperäiseltä velkojalta sille, joka maksua hetkellä vaatii.

Yksityiskohtaisissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa