Minilex - Lakipuhelin

Lasten hylätyt nimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vanhemmat antavat lapsen syntymän jälkeen lapselle etunimen. Pääsääntöisesti vanhemmat saavat valita lapsen nimen mielensä mukaan, eikä nimen tarvitse esimerkiksi löytyä almanakasta. Jo käytössä olevat nimet lähtökohtaisesti hyväksytään, mutta myös täysin uusia nimiä otetaan jatkuvasti käyttöön.

Nimilainsäädäntö kuitenkin asettaa etunimen hyväksyttävyydelle tiettyjä edellytyksiä, joten lapsen etunimi ei voi olla millainen hyvänsä. Digi- ja väestötietovirasto on lapsen nimen hyväksynnästä päättävä viranomainen, joka tutkii lapsen nimen lainmukaisuuden, kun huoltajat ilmoittavat lapsensa nimen väestörekisteriin. Jos huoltajat ilmoittavat Digi- ja väestötietoviraston sijasta nimen seurakunnalle, tulee myös seurakunnan kääntyä nimiasiassa Digi- ja väestötietoviraston puoleen, jos nimen hyväksyttävyys vaikuttaa kyseenalaiselta. Digi- ja väestötietovirasto puolestaan voi pyytää erikoisen nimen hyväksyttävyydestä lausunnon nimilautakunnalta, joka on valtioneuvoston alaisuudessa toimiva nimilainsäädäntöä tulkitseva asiantuntijaelin. Nimilautakunnan näkemys nimen hyväksyttävyydestä ei sido virastoa, mutta käytännössä lausuntoja usein noudatetaan.

Tullakseen hyväksytyksi etunimi ei ensinnäkään saa olla liian pitkä. Etu- ja sukunimilain mukaan etunimiä saa antaa enintään neljä.

Vanhempien ilmoittama lapsen etunimi tulee aina hylätyksi, jos se on nimeksi selvästi soveltumaton tai se voi aiheuttaa lapselle haittaa. Myös pahennusta aiheuttavan nimen antaminen on kiellettyä. Tällaista nimeä ei voida hyväksyä, vaikka nimen hyväksymiselle esitettäisiin perusteluja. Esimerkiksi seksuaaliseen kanssakäymiseen tai kyseenalaisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin viittaavat nimet ovat pahennusta aiheuttavia. Näistä ehdottomista edellytyksistä ei voida poiketa missään olosuhteissa.

Etunimelle on annettu kuitenkin myös harkinnanvaraisia edellytyksiä, joista voidaan poiketa erityisestä syystä. Lapselle ei etu- ja sukunimilain mukaan saa antaa nimeä, joka on sisällöltään, muodoltaan tai kirjoitustavaltaan vakiintuneen nimikäytännön vastainen. Lapsen etunimen vakiintuneisuutta tarkastellaan suhteessa kaikenlaisiin Suomessa käytössä oleviin etunimiin – myös vierasperäisiin. Nimikäytännön vastaisina on hylätty esimerkiksi Eyjolfur, Dristjan ja Air.

Lapsen nimen tulee olla lapsen sukupuolen mukainen, joten naisten käyttöön vakiintunutta nimeä ei hyväksytä poikalapselle eikä toisinpäin. Tyttövauvaa ei siis voida nimetä vaikkapa Pekaksi. Lapsen etunimeksi ei saa antaa sukunimityyppistä nimeä, joten esimerkiksi Aaltonen ja Joensuu on etuniminä hylätty tällä perusteella.

Hylätyksi tulee lain mukaan myös poika- tai tytär -loppuinen ensimmäinen etunimi – toisena tai kolmantena etunimenä tällainen nimi kuitenkin hyväksytään. Myöskään sellaista nimeä, joka on jo lapsen sisaruksella tai puolisisaruksella, ei voida antaa kuin toisen nimen ohella.

Poikkeuksellisesti voidaan hyväksyä erikoisempia nimivalintoja uskonnollisen tavan vuoksi tai tilanteessa, jossa henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun erityisen seikan perusteella on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua nimikäytäntöä, tai jos nimen hyväksymiselle on muu erityinen syy. Poikkeuksellisesti voidaan hyväksyä myös nimi, joka on käytössä jo viidellä henkilöllä, jotka ovat hakijan kanssa samaa sukupuolta. Näillä perusteilla voi siis olla mahdollista poiketa edellä mainituista harkinnanvaraisista edellytyksistä.

Vuosittain tulee hylätyksi joitain etunimiä, joita vanhemmat olisivat halunneet lapselleen antaa. Vuonna 2016 hylättiin esimerkiksi Saurus, Rontti, Lexx, Jubileum, Southerncross, Haades, Ammu ja Ravenheart. Aiemmin hylätyksi ovat tulleet muun muassa Merikarhu, Eversti, Xstina, Pajunkissa, Mortem, Pääsky ja Eevaingrid.

 

Vinkit

  • Jos haluat antaa lapsellesi uniikin nimen, kannattaa tutustua nimilainsäädännössä etunimelle asetettaviin edellytyksiin. Nimi ei saa olla millainen tahansa.
  • Lapsen etu on hyvä pitää mielessä, koska sitä nimilainsäädännölläkin pyritään turvaamaan. Nimi ei saa olla esimerkiksi nolostuttavia mielikuvia herättävä ja selvästi kiusaamiselle altistava.
  • Lapselle voi antaa jopa neljä etunimeä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa