Minilex - Lakipuhelin

Lapsen syntymä nimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etu- ja sukunimilain mukaan jokaisella tulee olla sukunimi ja etunimi. Syntynyt lapsi ei siis voi koskaan jäädä nimettömäksi, vaan on huoltajan velvollisuus ilmoittaa lapsen nimi väestötietojärjestelmään.

 

Lapsen nimen ilmoittaminen

Etu- ja sukunimilain mukaan huoltajan tulee tehdä nimestä ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Ilmoitus tehdään huoltajille postitse toimitetulla esitäytetyllä lomakkeella. Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna joko Digi- ja väestötietovirastoon tai evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, jos lapsi on seurakunnan jäsen. Jos ilmoitus annetaan seurakunnalle, annetaan lomake käytännössä lapsen kastavalle papille, joka toimittaa ilmoituksen edelleen. Seurakunta arvioi nimen lainmukaisuuden ja ilmoittaa nimen väestötietojärjestelmään.

 

Lapsen hyväksyttävä etunimi

Etu- ja sukunimilain mukaan lapselle saa antaa 1–4 etunimeä. Kahdesta etunimestä muodostettu nimi, joka on yhteen kirjoitettu tai yhdysmerkillä yhdistetty, lasketaan yhdeksi nimeksi.

Etunimien täytyy olla Suomen nimilainsäädännön mukaisia eli aivan kaikenlaiset nimet eivät ole sallittuja. Etunimelle laissa asetetuilla edellytyksillä pyritään turvaamaan lapsen etua. Nimen ei pitäisi esimerkiksi herättää nolostuttavia mielikuvia ja altistaa lasta kiusaamiselle. Etunimen ehdottomiksi edellytyksiksi katsotaan, että nimi tai nimistä muodostettu kokonaisuus ei saa aiheuttaa yleistä pahennusta tai haittaa lapselle. Nimi ei saa olla myöskään selvästi soveltumaton etunimeksi.

Lisäksi etunimelle asetetaan laissa harkinnanvaraisia edellytyksiä, joista voidaan toisinaan poiketa. Pääsääntöisesti etunimen tulee kuitenkin olla vakiintuneen nimikäytännön ja sukupuolen mukainen. Sukunimimäinen nimi ei lähtökohtaisesti kelpaa etunimeksi, eikä poika- tai tytär -loppuinen nimi saa olla ensimmäinen nimi (toinen tai kolmas kylläkin). Sisaruksilla tai puolisisaruksilla ei myöskään saa olla samaa nimeä kuin jonkin muun nimen ohessa. Näistä edellytyksistä poikkeaminen on sallittua uskonnollisen tavan vuoksi tai mikäli lapsella on esimerkiksi kulttuurillinen liittymä vieraaseen valtioon. Myös muu pätevä syy voidaan hyväksyä.

 

Lapsen sukunimi

Jos vanhemmilla on sama sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, saa lapsikin luonnollisesti tämän nimen. Sukunimiyhdistelmä tarkoittaa kahdesta eri sukunimestä muodostettua yhdistelmää, jossa sukunimet voidaan joko yhdistää viivalla tai kirjoittaa erilleen. Kun vanhemmilla on eri sukunimi, lapsen sukunimi riippuu tilanteesta. Jos vanhemmilla on aikaisempi lapsi yhteisessä huollossaan, syntynyt lapsi saa saman sukunimen täyssisaruksensa kanssa. Samojen vanhempien yhteisillä alaikäisillä lapsilla täytyy näet olla sama sukunimi.

Jos lapsen vanhemmilla ei ole samaa sukunimeä eikä vastasyntyneellä ole sisaruksia, vanhemmat voivat valita lapselle sukunimen tietyistä vaihtoehdoista. Vanhemmat voivat antaa lapsellensa ensinnäkin heistä jommankumman sukunimen. Toinen vaihtoehto on valita lapselle toisen vanhemman sukunimiyhdistelmästä toinen sen nimistä. Kolmanneksi vanhemmat voivat muodostaa lapselleen kokonaan uuden sukunimiyhdistelmän omista sukunimistään.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että lapsi voi saada vain sellaisen vanhemman nimen, jonka vanhemmuus on vahvistettu. Jos huoltajia on vain yksi, lapsi saa luonnollisesti tämän sukunimen. Jos isän huoltajuus vahvistetaan vasta myöhemmin, voidaan lapsen sukunimi kuitenkin muuttaa tekemällä hakemus Digi- ja väestötietovirastolle.

Vinkit

  • Muista ilmoittaa lapsen nimi väestötietojärjestelmään säädetyssä määräajassa, joka on 3 kk lapsen syntymästä.
  • Jos harkitset uniikin nimen antamista lapsellesi, kannattaa tutustua nimilainsäädännön etunimille asettamiin edellytyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa