Minilex - Lakipuhelin

Lapsen nimen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nimi on tärkeä henkilön yksilöimiseen käytettävä tieto, ja siksi jokaisella pitääkin etu- ja sukunimilain mukaan olla sekä etunimi että sukunimi. Lapsen huoltajat ovat lain mukaan velvollisia huolehtimaan lapsen nimen ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään, ja ilmoitus tulee tehdä laissa säädetyllä tavalla ja tietyssä määräajassa. Tässä artikkelissa käsitellyn ilmoittamismenettelyn lisäksi vanhempien kannattaa lapsen nimeämisessä huomioida lapsen etunimen hyväksyttävyys ja sukunimen määräytyminen.

Lapsen huoltajille toimitetaan lapsen syntymän jälkeen postitse esitäytetty lomake, jolla lapsen nimen ilmoittaminen tapahtuu. Lomakkeeseen täytetään vaaditut tiedot ja se allekirjoitetaan.

Lomake, jolla nimen ilmoittaminen tapahtuu, voidaan palauttaa joko Digi- ja väestötietovirastolle tai seurakunnalle. Digi- ja väestötietovirastolle lomake toimitetaan postitse tai henkilökohtaisesti. Jos lapsi on evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäsen, voidaan lomake antaa lapsen kastavalle papille. Seurakunta selvittää tällöin nimen lainmukaisuuden ja toimittaa tiedon nimestä väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi.

Sekä lapsen etunimet että lapsen sukunimi on ilmoitettava väestötietojärjestelmään etu- ja sukunimilain mukaan kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. 

Jos lapsen nimeä ei ilmoiteta annetussa määräajassa, lähettää Digi- ja väestötietovirasto huoltajalle asiasta muistutuskirjeen. Viimekätisenä keinona virasto voi kääntyä kunnan sosiaalihuollon puoleen, jos vaikuttaa siltä, ettei ilmoitusta nimestä muuten saada. Ilman nimeä lapsi ei siis jää, vaikka nimeä koskeva ilmoitus myöhästyisi.

Lapsen etu- ja sukunimi ilmoitetaan näin ollen vaihtoehtoisesti joko Digi- ja väestötietovirastolle tai seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on. Nimeä koskeva ilmoitus menee tätä kautta väestötietojärjestelmään. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on syntynyt.

Vinkit

  • ​Muista ilmoittaa lapsen nimi annetussa määräajassa. Ilmoitus on tehtävä 3 kk kuluessa lapsen syntymästä.
  • Huoltajat voivat valita, ilmoittavatko he lapsen nimen Digi- ja väestötietovirastolle vai kastavalle papille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa