Minilex - Lakipuhelin

Lapsen nimeä koskeva ilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella tulee olla sekä etunimi että sukunimi. Lapsi ei siis voi jäädä nimettömäksi, eikä uuden vauvan nimeä voida loputtomiin asti miettiä. Koska nimi on tärkeä henkilöä yksilöivä tieto, täytyy lapselle valittu nimi ilmoittaa väestötietojärjestelmään laissa säädetyssä määräajassa. Nimettömäksi lapsi ei toki jää, vaikka nimeä koskeva ilmoitus myöhästyisikin.

Ilmoitettavat tiedot

Lapsen syntymän jälkeen lapsen huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa sukunimi tai sukunimiyhdistelmä sekä etunimet väestötietojärjestelmään. Lomakkeella ilmoitetaan nimien lisäksi lapsen äidinkieli.

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, joilla on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, tulee yhteinen nimi myös lapsen sukunimeksi. Jos lapsen vanhemmilla ei ole samaa yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän, jonka vanhemmat ilmoittavat ja joka jommallakummalla vanhemmalla on ilmoitusta tehdessään. Lapselle voidaan antaa myös vanhemman sukunimiyhdistelmästä yksi sukunimi sellaisenaan. Vanhemman sukunimiyhdistelmästä voidaan ottaa myös yksi sukunimi ja yhdistää se toisen vanhemman sukunimeen tai sukunimiyhdistelmän osana olevaan yhteen sukunimeen. 

Alaikäisillä sisaruksilla täytyy kuitenkin olla sama sukunimi, ja avioliiton ulkopuolella isän sukunimen antaminen lapselle edellyttää isyyden vahvistamista. Jos lapsella on vain yksi vanhempi, lapsi saa tämän sukunimen.

Etunimiä saa etu- ja sukunimilain mukaan antaa enintään neljä. Etunimen tulee täyttää laissa sille asetetut edellytykset.

Ilmoitusmenettely

Etu- ja sukunimilain mukaan lapsen etu- ja sukunimi on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Ilmoittaminen on lapsen huoltajan velvollisuus.

Nimien ilmoittaminen tapahtuu lomakkeella. Lomakkeeseen täytetään vaaditut tiedot ja se allekirjoitetaan. Ilmoitus toimitetaan Digi- ja väestötietovirastolle.

Digi- ja väestötietoviraston sijasta ilmoituksen voi tehdä myös sen evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on. Käytännössä ilmoitus annetaan tällöin lapsen kastavalle papille. Seurakunta ilmoittaa tiedon lapsen nimestä väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi sen jälkeen, kun se on selvittänyt ilmoitetun lapsen nimen lainmukaisuuden.

Ilmoituksen myöhästyminen

Jos vanhemmilla on eri sukunimi, tulisi lapsen sukunimi ilmoittaa. Jos ilmoitusta lapsen sukunimestä ei kuitenkaan ole tehty, lapsi saa äidin sukunimen, joka äidillä on silloin, kun lapsen tiedot ilmoitetaan väestötietojärjestelmään.

Jos lapsen etunimiäkään ei määräajassa ilmoiteta, lähettää Digi- ja väestötietovirasto huoltajalle kehotuksen ilmoittaa lapsen nimi. Viimesijaisena keinona Digi- ja väestötietovirasto voi kääntyä kunnan sosiaalihuollon puoleen, jos ilmoitusta lapsen nimestä ei muuten saada.

Hakemus lapsen nimen muuttamiseksi

Lapsen sukunimeä voidaan muuttaa hakemuksella esimerkiksi silloin, kun lapsen sukunimi halutaan muuttaa isän sukunimeksi tai vanhempien yhteiseksi sukunimeksi avioliiton solmimisen myötä. Hakemus tehdään kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle.

Vinkit

  • Muista ilmoittaa lapsen nimi annetussa määräajassa. Nimi tulee ilmoittaa 3 kk sisällä lapsen syntymästä.
  • Jos isyys on vahvistettu ja vanhemmilla on eri sukunimi, voivat vanhemmat valita lapselle sukunimen tietyin edellytyksin.
  • Jos lapselle aiotaan antaa erikoinen nimi, kannattaa tutustua etunimiä koskeviin edellytyksiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa