Minilex - Lakipuhelin

Lapseksiottaminen ja sukunimen määräytyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapseksiottaminen eli adoptio on Suomessa niin sanotusti vahvaa adoptiota. Ottolapsi saa olennaisilta osin saman oikeusaseman kuin biologinen lapsi, ja samalla lapsen oikeudelliset siteet biologisiin vanhempiin katkeavat. Tämä vaikuttaa myös adoptiolapsen sukunimeen. Kannattaa huomata, että pelkkä kasvattivanhemmuus ei ole adoptiota eikä muuta sukunimeä.

Nimilain lähtökohta on, että ottolapsi saa ottovanhempiensa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Silloin kun lapsella on yksi vanhempi, lapsi saa lähtökohtaisesti tämän sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Sukunimiyhdistelmä tarkoittaa kahdesta eri sukunimestä muodostettua yhdistelmää. Nimi annetaan samalla, kun suomalainen tuomioistuin vahvistaa adoption. Jos ottovanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, he päättävät, kumman sukunimen lapsi saa. Vanhemmilla ei kuitenkaan ole valinnanvaraa, jos heillä jo on yhteisessä huollossa alaikäinen lapsi. Tässä tapauksessa sisaruksille tulee sama sukunimi tai sukunimiyhdistelmä.

Äskeisistä pääsäännöistä voi eräässä tapauksessa poiketa. Adoptiolapsi voi säilyttää oman sukunimensä sellaisenaan tai osana sukunimiyhdistelmää.  Säännös turvaa lapsen oikeutta pysyvään nimi-identiteettiin. Lapsen omalle mielipiteelle on annettava lapsen ikää ja kehitystasoa vastaava merkitys. Mitä vanhempi lapsi on, sitä tärkeämpi on hänen oikeutensa säilyttää oma sukunimensä. Tuomioistuin päättää adoptiolapsen oman sukunimen säilyttämisestä. Käytännössä kyse on yleensä siitä, että adoptiolapsi on jo lähellä täysi-ikäisyyttä ja haluaa säilyttää oman sukunimensä.

Laissa säädetään vielä eräästä erikoistapauksesta. Erikoistapaus koskee tilannetta, jossa lapsen vanhemmalla on yhteys vieraaseen valtioon kansalaisuutensa, avioliittonsa tai muun vastaavan seikan takia. Esimerkiksi jos adoptio on vahvistettu ulkomailla, mutta perhe muuttaa Suomeen, saattaa lapsen sukunimi olla muu kuin äskeisistä säännöistä johtuisi. Tällöin lapsen sukunimeksi voidaan valita isovanhemman tai vanhemman nimestä tai näiden molempien nimistä muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, jos vanhempien ilmoittama sukunimi vastaa kyseessä olevan vieraan valtion nimikäytäntöä. Adoptiolapsen sukunimeksi voidaan vahvistaa siis edellä mainituista säännöistä poiketen sukunimi sen valtion käytännön mukaan, jossa perhe on asunut ennen muuttoaan Suomeen.

Kannattaa huomata, että mainitut säännöt eivät koske täysi-ikäisen adoptiota. Se ei lähtökohtaisesti muuta sukunimeä. Jos henkilö on adoptoitu lapsena tai täysi-ikäisenä, hän saattaa toki aikuisena muuttaa sukunimeään hakemuksella, ja ottaa näin esimerkiksi syntymänimensä takaisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa