Minilex - Lakipuhelin

Kanssavelalliset velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä kanssavelallisia ovat ensinnäkin sellaiset velalliset, jotka ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessa vakuusvelasta. He vastaavat velasta täysimääräisesti, siten kuin he olisivat velallisia yksin. Kanssavelallisten tulee hakea velkajärjestelyä yhdessä. Jos velallisten yhteinen velka on vakuusvelkaa, kanssavelallisille voidaan vahvistaa yhteinen maksuohjelma.

Kanssavelalliset voivat hakea yhteistä velkajärjestelyä myös silloin, kun he ovat yhteisvastuullisessa velkasuhteessa muusta kuin vakuusvelasta. Myös tällöin kanssavelallisten tulee hakea velkajärjestelyä yhdessä. Silloin, kun kyse on muusta velasta kuin vakuusvelasta, kullekin kanssavelalliselle laaditaan kuitenkin oma maksuohjelma. Velallisen omassa maksuohjelmassa otetaan huomioon vain se osa velasta, joka hänen osalleen tulee, kun velka jaetaan kanssavelallisten taloudellisen aseman mukaisessa suhteessa. Yhteisvastuullisuus siis tietyssä mielessä lakkaa. 

Velallisen taloudellisella asemalla tarkoitetaan velallisen varojen ja viiden vuoden pituisella maksuohjelmalla saatavan maksukertymän suhdetta velallisen velkoihin. 

Myös velallinen ja takaaja voivat hakea yhteistä velkajärjestelyä. Takaaja voi olla myös velkojan asemassa suhteessa kanssavelallisiin, jos takaaja itse on maksanut päävelan velkojalle enemmän suorituksia kuin varsinaiset velalliset. Kanssavelallisten ja takaajan takautumisoikeuteen perustuva velka on velkajärjestelyssä viimesijaisessa asemassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa