Minilex - Lakipuhelin

Etunimiä saa olla korkeintaan kolme

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi. Etunimiä saa antaa korkeintaan neljä. Jos yhdysmerkki yhdistää kaksi etunimeä, niitä pidetään yhtenä nimenä. Etunimi siis voi olla esimerkiksi Meri-Tuulia Terhi Virpi Veronika. Tulkintaongelmia saattaa aiheutua silloin, jos vanhemmat antavat lapselleen useita yhdysnimiä, esimerkiksi Sari Anna-Riina Eeva-Leena Iida-Maria. Lakiin ei sisälly nimenomaista kieltoa, joka estäisi useamman kuin yhden yhdysnimen antamisen lapselle. On kuitenkin pohdittava, onko nimen "paisuttaminen" tällä tavalla lapsen edun mukaista.

Oikeus ehdottaa lapselle etunimeä kuuluu lapsen huoltajille. Mikäli lapsen huoltajat ovat lapsen syntyessä keskenään avioliitossa, he ovat kumpikin lapsensa huoltajia. Mikäli lapsi on yhteisessä huollossa, nimeä koskeva päätös edellyttää vanhempien yksimielisyyttä.

Annetut etunimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Nimiasiat hoitavat joko Digi- ja väestötietovirasto tai seurakunta. Ilmoitus voidaan tehdä Digi- ja väestötietovirastolle tai sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on. Yleensä nimet ilmoitetaan papille, joka tutkii niiden laillisuuden ja kertoo ne kasteessa.

Neljän etunimen katto koskee myös tilanteita, joissa henkilön etunimeä myöhemmin muutetaan. Ja jos henkilö tulee Suomeen kulttuurista, jossa nimi annetaan esimerkiksi vasta muutaman vuoden iässä, hänelle tulee pikimmiten antaa 1-4 etunimeä. Tällaisessa tilanteessa huoltajan on ilmoitettava lapsen etunimet Digi- ja väestötietovirastolle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään.

Jos huoltaja ei ilmoita lapsen nimeä määräaikaan mennessä, Digi- ja väestötietovirasto kehottaa huoltajaa täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa. Jos huoltaja ei kuitenkaan ilmoita nimeä kohtuullisessa ajassa kehotuksesta, Digi- ja väestötietoviraston tulee ilmoittaa asiasta sosiaalihuoltoon.

Jos lapsen huoltaja ei suostu antamaan lapselle etunimeä, äärimmäisenä keinona on puututtava lapsen huoltoon. Lapselle voidaan määrätä rinnakkaishuoltaja, joka tekee lapsen lakimääräisen huoltajan puolesta ratkaisun lapsen etunimeä koskevassa asiassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa