Minilex - Lakipuhelin

Elatusavun määräytymisen perusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Nimellisarvoperiaatteen eli nominalismin mukaan on velka maksettava rahan nimellisarvon mukaan. Näin on siksi, että velkasuhteet säilyisivät vakaina ja ulospäin avoimina. Vastakkaisen periaatteen, valorismin, mukaan velka sidotaan rahan reaaliarvoon. Tämä voi olla perusteltua muun muassa kohtuus- ja oikeudenmukaisuusnäkökohtien vuoksi. Rahan arvo on saattanut muuttua velvoitteen syntymishetkestä. Hintojen nousu voi saada aikaan inflaation eli rahan arvon heikkenemisen. Jos velkasuhteissa noudatettaisiin aina nominalismia, muodostuisi inflaatio velalliselle edulliseksi, sillä velka voitaisiin maksaa määrällä, jonka arvo ei välttämättä enää suoritusajankohdalla ole niin suuri kuin mikä se oli velvoitteen syntyhetkellä. Näin inflaatioriski olisi velkojan puolella.

Vaikka rahavelan osalta on vahva pääsääntö nominalismista eli nimellisarvoperiaatteesta, on laissa säädetty tästä poikkeuksia. Näin on tehty lähinnä sosiaalipoliittisista syistä. Velkojan etu on nähty eräiden erien kohdalla niin painavaksi, että nimellisarvoperiaate on saanut väistyä. Tällaisia ovat muun muassa elatusavut ja eläkkeet. Olisi kohtuutonta, että esimerkiksi elatusavun osalta elatusavun saaja, siis lapsi, kärsisi inflaatiosta. Laissa on erikseen säädetty ne periaatteet, joita velvoitteen määrän tarkistamisessa käytetään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa