Yrityksemme otti töihin vangin.Teimme hänelle kirjallisen selvityksen vankilaan siviilityöpaikasta.Työsopimus tehtiin suullisesti;tarvittaessa töihin kutsuttava.Nyt hän vaatii palkkoja puoli vuotta myöhemmin selvitykseen perustuviin tietoihin vedoten. Kumpi on pätevä työsopimus?Suullinen vai pelkkä vankeinhoitolaitokselle tehty perustelu,miksi vangin pitäisi saada lupa olla yrityksessämme töissä?

1 vastaus


1 vastausta

Työsopimus voi olla muodoltaan suullinen tai kirjallinen, jolloin kumpi tahansa mainitsemistanne dokumenteista voisi käydä työsopimukseksi. Olennaista on sopimuksen sisältö. Työntekijä on oikeutettu työajaltaan palkkoihin vain sillä edellytyksellä, että työajoista ja työn alkamisajasta on sovittu sitovasti. Mikäli ette sopineet suullisesti, ettekä kirjanneet selvitykseen työn alkamisaikaa ja esimerkiksi sitovaa määrää viikkotunteja (nollatuntisopimus), niin teillä ei ole minkäänlaista palkanmaksuvelvoitetta.

Jos olette sopineet töiden alkamisajankohdasta asti työntekijälle kuuluvan tietyn tuntimäärän viikossa, niin silloin tilanne voi olla toinen. Tällöin olisitte käytännössä velvollinen maksamaan tuota tuntimäärää vastaavaa korvausta vähennettynä työntekijän tuona aikana saamilla muilla ansioilla.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »