Minilex - Lakipuhelin

Väliaikainen ajokielto ja sen määräämisen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisi voi jo liikennevalvonnan yhteydessä määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa tämän ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen kuljettajana syyllistyneen rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Tällöin ajo-oikeuden haltijalta otetaan ajo-oikeus väliaikaisesti pois ja väliaikainen ajokielto jatkuu aina siihen asti, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta. Näin menetellään myös silloin kun on todennäköisiä syitä epäillä kuljettajan syyllistyneen vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Poliisi voi määrätä kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon myös, jos on syytä epäillä kuljettajan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamiseen. Poliisin on tällöin viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon määrätty kuljettaja on syyllistynyt nimenomaan jompaan kumpaan mainituista rikoksista, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa siihen asti, että tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena, poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon päättymään jo ennen kuin tuomioistuin päättää ajokiellosta. Poliisi voi tällöin ennen tuomioistuimen päätöstä määrätä vaihtoehtoisesti myös valvotun ajo-oikeuden, mikäli valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta ajoneuvoon, rekisteröintitodistuksen I osan, jonka mukaan ajoneuvo on alkolukon asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä todistuksen lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona käydystä päihteiden käyttöä, niiden terveysvaikutuksia sekä niiden käyttöön liittyviä hoitomahdollisuuksia koskevasta keskustelusta.

Kuljettaja voidaan määrätä väliaikaiseen ajokieltoon myös silloin, kun on todennäköistä, että hän on syyllistynyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan. Väliaikaiseen ajokieltoon voidaan määrätä myös, jos hänet on ulkomailla tuomittu liikennejuopumuksesta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tai hän on siellä syyllistynyt tällaiseen tekoon. Kuljettaja voidaan määrätä myös ajokieltoon toistuvien rikkomusten perusteella. Edellä mainituissa tilanteissa väliaikaista ajokieltoa määränneen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisille, jonka on tällöin viipymättä päätettävä ajokiellosta.

Väliaikaiseen ajokieltoon voidaan määrätä myös, jos on ilmeistä, että ajo-oikeuden haltijan ajokyky on sairauden tai vian vuoksi tai muusta syystä siinä määrin heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa muulle liikenteelle. Tällöin väliaikaiseen ajokieltoon määränneen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisille, jonka on tällöin viipymättä päätettävä väliaikaisen ajokiellon pitämisestä voimassa.

Väliaikaiseen ajokieltoon voidaan määrätä myös silloin, kun valvotun ajo-oikeuden haltijana kuljettaja on peruuttanut valvontaa koskevan pyyntönsä. Kuljettaja voidaan määrätä väliaikaiseen ajokieltoon lisäksi silloin, kun on syytä epäillä ajo-oikeuden haltijan ilman hyväksyttävää syytä rikkoneen valvottuun ajo-oikeuteen sisältyvää rajoitusta tai laiminlyöneen valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvan velvollisuuden tai saattaneen tai yrittäneen saattaa alkolukon toimintakyvyttömäksi.

Henkilön, joka on määrätty ajokieltoon, olkoon se sitten väliaikainen tai ei, on heti luovutettava ajokorttinsa poliisille ja näin ollen luovuttava ajo-oikeudestaan. Jos teosta ei kuitenkaan nosteta syytettä, syyte hylätään, teosta määrätään ajokielto ehdollisena, tai ajokieltoa ei lainkaan määrätä, poliisin on viipymättä palautettava ajokortti ja ilmoitettava asianomaiselle ajo-oikeuden jatkumisesta. Ajo-oikeus on näin ollen heti voimassa, kun poliisi palauttaa ajokortin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa