Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon katsastaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Määräaikaiskatsastuksella tarkoitetaan yleiskielessä tavallisemmin puhuttua katsastusta, jossa ajoneuvon kunto ja merkityt tiedot tarkastetaan katsastusasemalla. Ajoneuvon määräaikaiskatsastus tulee nimensä mukaisesti suorittaa määräajoin.

Määräaikaiskatsastuksessa tarkistetaan muun muassa, että ajoneuvo on turvallinen liikenteessä ja että sen aiheuttamat päästöt ovat riittävän alhaiset. Lisäksi valvotaan, että ajoneuvoon kohdistuvat pakolliset maksut ja verot on suoritettu ja että rekisteriin merkityt tiedot pitävät paikkansa.

Katsastuksesta vastaavan henkilön on hyväksyttävä ajoneuvo määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole havaittu liikenneturvallisuuden kannalta merkittävää taikka ympäristön kannalta huomattavaa vikaa tai puutteellisuutta tai puutteellisuutta, joka koskee ajoneuvon rakenteille tai varusteille asetettuja erityisiä vaatimuksia. Lisäksi ajoneuvo on hyväksyttävä, jos siinä ei ole havaittu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin liitteessä II tarkoitetuissa hylkäysperusteissa mainittua tai siihen rinnastettavaa vikaa tai puutteellisuutta. Ajoneuvo on hyväksyttävä myös, jos siinä todetusta viasta tai puutteellisuudesta aiheutuu vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja vika tai puutteellisuus on korjattavissa yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällaisia vikoja tai puutteellisuuksia saa kuitenkin olla enintään kolmessa tarkastuskohteessa.

Jos ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ja sitä ei ole määrätty ajokieltoon, on viat ja puutteellisuudet korjattava mahdollisimman pian. Lisäksi hylätylle ajoneuvolle määrätään jälkitarkastus, joka on toimitettava kuukauden kuluessa hylkäämisestä. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne tarkastuskohteet, joissa määräaikaiskatsastuksessa tai edellisessä jälkitarkastuksessa on todettu vikoja tai puutteellisuuksia. Jos hylkäyksen perusteena olevia vikoja ja puutteellisuuksia ei ole korjattu ja ajoneuvoa ei ole hyväksytty kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä.

Määräaikaiskatsastuksesta annetaan katsastustodistus, joka on pidettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. Todistus katsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle.

Määräaikaiskatsastuksessa todettujen puutteiden vuoksi ajoneuvo voidaan määrätä myös ajokieltoon. (ks. Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessa)


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »