Minilex - Lakipuhelin

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Ajokortin saaminen ei ole täysi itsestäänselvyys. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös kunnossa. Ajokorttilupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palveluntuottajalta Ajovarmalta, joka myöntää hakemuksesta ajokorttiluvan vain henkilöille, jotka täyttävät ajokorttiluokkakohtaiset terveysvaatimukset. Kuljettajatutkintoa ei voi suorittaa henkilö, joka ei täytä säädettyjä terveysvaatimuksia, sillä ajokorttilupa tulee olla myönnettynä ennen kuin ajo-oikeus voidaan hankkia. Ajokorttihakemukseen tarvitsee kuitenkin liittää lääkärintodistus vain tiettyjen ikärajojen ja/tai ajo-oikeuden korotusten osalta. Terveysvaatimukset on säädetty erikseen ryhmään 1 ja 2 kuuluvien ajokorttiluokkien osalta; ryhmään 1 luetaan mopot, moottoripyörät ja henkilöautot sekä ryhmään 2 kuorma- ja linja-autot.

Terveysvaatimukset koskevat kuljettajan näkökykyä sekä vikoja ja sairauksia, jotka heikentävät kykyä toimia ajoneuvon kuljettajana. Näön osalta on säädetty tarkat vaatimukset sekä näön tarkkuudelle että näkökentän laajuudelle. Näön tarkkudesta säädetään ajokorttilaissa ja näkökentästä Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa ajokorttidirektiivissä. Näiden näköä koskevien vaatimusten lisäksi hakijalla ei saa olla sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia hakemaansa ajokorttiluokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana, tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei saa heikentää olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana. Ryhmään 2 kuuluvien ajokorttiluokkien osalta laissa on tarkemmat vaatimukset näön suhteen ja lisäksi säädös kuuloon liittyen.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kaikki vammat eivät siis välttämättä rajoita henkilön oikeutta saada ajokorttilupa. Esimerkiksi liikkumis- ja toimimisesteinen henkilökin voi näin ollen hakea ajokorttilupaa. Traficom voi myöntää luvan, mikäli se katsoo, ettei vamma suuressa määrin rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana. Ryhmän 1 ajokorttiluokissa voidaan tietyissä tilanteissa poiketa myös näkökenttää koskevista vähimmäisvaatimuksista. Edellytyksenä ajokorttidirektiivin näkökentän vaatimuksista poikkeamiselle on, että tähän on erityisiä syitä ja että näkökenttä ei heikennä olennaisesti henkilön kykyä kuljettaa turvallisesti tähän ryhmään kuuluvaa ajoneuvoa erikoislääkärin todistuksen ja tarvittaessa suoritettavan ajokokeen perusteella. Mikäli ajokorttilupa myönnetään terveysvaatimusten täyttymättä jäämisestä huolimatta, luvan myöntäjä voi kuitenkin liittää ajo-oikeuteen tarkemmin säädettyjä ehtoja ja rajoituksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa