Minilex - Lakipuhelin

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajokortin saaminen ei ole täysi itsestäänselvyys. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös kunnossa. Ajokorttilupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin palveluntuottajalta Ajovarmalta, joka myöntää hakemuksesta ajokorttiluvan vain henkilöille, jotka täyttävät ajokorttiluokkakohtaiset terveysvaatimukset. Kuljettajatutkintoa ei voi suorittaa henkilö, joka ei täytä säädettyjä terveysvaatimuksia, sillä ajokorttilupa tulee olla myönnettynä ennen kuin ajo-oikeus voidaan hankkia. Ajokorttihakemukseen tarvitsee kuitenkin liittää lääkärintodistus vain tiettyjen ikärajojen ja/tai ajo-oikeuden korotusten osalta. Terveysvaatimukset on säädetty erikseen ryhmään 1 ja 2 kuuluvien ajokorttiluokkien osalta; ryhmään 1 luetaan mopot, moottoripyörät ja henkilöautot sekä ryhmään 2 kuorma- ja linja-autot.

Terveysvaatimukset koskevat kuljettajan näkökykyä sekä vikoja ja sairauksia, jotka heikentävät kykyä toimia ajoneuvon kuljettajana. Näön osalta on säädetty tarkat vaatimukset sekä näön tarkkuudelle että näkökentän laajuudelle. Näön tarkkudesta säädetään ajokorttilaissa ja näkökentästä Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa ajokorttidirektiivissä. Näiden näköä koskevien vaatimusten lisäksi hakijalla ei saa olla sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia hakemaansa ajokorttiluokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana, tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei saa heikentää olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana. Ryhmään 2 kuuluvien ajokorttiluokkien osalta laissa on tarkemmat vaatimukset näön suhteen ja lisäksi säädös kuuloon liittyen.

Kaikki vammat eivät siis välttämättä rajoita henkilön oikeutta saada ajokorttilupa. Esimerkiksi liikkumis- ja toimimisesteinen henkilökin voi näin ollen hakea ajokorttilupaa. Traficom voi myöntää luvan, mikäli se katsoo, ettei vamma suuressa määrin rajoita henkilön kykyä toimia kuljettajana. Ryhmän 1 ajokorttiluokissa voidaan tietyissä tilanteissa poiketa myös näkökenttää koskevista vähimmäisvaatimuksista. Edellytyksenä ajokorttidirektiivin näkökentän vaatimuksista poikkeamiselle on, että tähän on erityisiä syitä ja että näkökenttä ei heikennä olennaisesti henkilön kykyä kuljettaa turvallisesti tähän ryhmään kuuluvaa ajoneuvoa erikoislääkärin todistuksen ja tarvittaessa suoritettavan ajokokeen perusteella. Mikäli ajokorttilupa myönnetään terveysvaatimusten täyttymättä jäämisestä huolimatta, luvan myöntäjä voi kuitenkin liittää ajo-oikeuteen tarkemmin säädettyjä ehtoja ja rajoituksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]