Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon kuormaaminen tavarakuljetuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvon kuormaamisessa pitää ottaa huomioon monta eri tekijää. Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä haittaavasti tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa taikka synnyttää tarpeetonta melua.

Kuormaamisen yleiseksi ohjeeksi on sanottu, että ajoneuvoon ei saa sijoittaa tavaraa, eläimiä tai henkilöitä siten, että ne estävät kuljettajaa näkemästä tai haittaavat ajoneuvon käsittelyä. Kuormalla ei saa myöskään peittää ajoneuvoon määrättyä valaisinta, heijastinta taikka kilpeä. Kuorma tulee lisäksi aina asianmukaisesti varmistaa.

Pääsääntöisesti ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä ei saa kuljettaa suurempaa kuormaa kuin tieliikenteessä sallitut mitat, ajoneuvon akselille tai telille kohdistuvat massat, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa taikka kuljetukselle myönnetty poikkeuslupa sallivat.

Ajoneuvon todellinen kokonaismassa, leveys sekä korkeus tulee aina selvittää ennen kuin kuorman kanssa lähdetään liikenteeseen, varsinkin kun kysymyksessä on erittäin suuri ja painava lasti. Ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista säädetään erikseen asetuksella, jonka mukaan esimerkiksi autoa tiellä kuljettaessa sen kokonaismassa ei saa ylittää tiettyjä laissa säädettyjä arvoja. Esimerkiksi kaksiakselisen auton kokonaismassa ei saa ylittää 18 tonnia ja kolmiakselisen auton 25 tonnia. Ajoneuvon korkeus taas kuormineen saa olla korkeintaan 4,4 metriä.

Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma ei saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitattua leveyttä enempää kuin 0,35 metriä. Näitä rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.

Riippuen siitä, mikä on ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus, kuorma saa tämän pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.

Henkilöauton (M1-luokka) katolla kuljetettavan tavaran massa ei saa aiheuttaa, että auton massa ylittää suurimman autolle sallitun massan, mutta lisäksi tavaran massa saa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kg tavaraa, mutta vähintään kolmipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa 100 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen tarkoitetulla mopolla (L2e-luokka) saa kuljettaa enintään 300 kg ja kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka) enintään 200 kg tavaraa. Kolmipyörällä (L5e-luokka) saa kuljettaa enintään 1 500 kg ja nelipyörällä (L7e-luokka) enintään 1 000 kg tavaraa.

Moottorityökonetta ei saa, lukuun ottamatta sen poltto- ja voiteluaineiden sekä työhön liittyvien varusteiden ja tarvikkeiden kuljetusta, käyttää muihin kuin itse työpaikalla suoritettaviin, työkoneen varsinaisesta käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin.

Kuorman sijoittaminen, varmistaminen, sitominen ja merkitseminen

Kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu. Kuorma tulee mahdollisuuksien mukaan tukea tavaratilan etupäätyä vasten ja siinä olevien esineiden terävät osat on suunnattava taaksepäin. Kuorman sijoittamisesta on lisäksi muita määräyksiä.

Kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se voi haitata ajoneuvon liikenneturvallista käyttöä. Tämän vuoksi on huolehdittava asetuksessa säädetyllä tavalla kuorman riittävästä varmistamisesta käyttämällä tuentaa, sitomista, lukitsemista tai peittämistä. Kuorma on suojattava kuormapeitteellä, jos on vaara, että kuorma pölyää tai varisee tielle ajoviiman vaikutuksesta.

Kuorma on myös sidottava. Kuorman eteenpäin liikkumisen estävän sitomisvälineen on oltava mahdollisimman vaakasuorassa, eikä se ilman erityistä syytä saa olla yli 60° kulmassa vaakatasoon nähden. Sitomisväline ei saa olla ajoneuvon tai kuorman terävää reunaa vasten. Sitomisvälineiden tulee olla muun muassa kunnollisesti jännitettyjä, ja niiden jännitys on tarvittaessa tarkastettava kuljetuksen kestäessä.

Jos kuorma ulottuu edessä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle tai takana yli yhden metrin ääriviivan ulkopuolelle, on kuorman uloin osa merkittävä selvästi. Merkintään on käytettävä punaista tai punakeltaista vähintään 300 mm x 300 mm suuruista merkkilippua. Pimeällä, hämärän aikana tai muulloinkin sääolosuhteiden tai vastaavan syyn sitä edellyttäessä on kuormanulokkeen merkintään käytettävä edessä valkoista valoa eteenpäin näyttävää valaisinta ja valkoista heijastinta sekä takana punaista valoa taaksepäin näyttävää valaisinta ja punaista heijastinta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]