Minilex - Lakipuhelin

Tieliikennelaki ja sen soveltamisala

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa on ollut voimassa nykyinen tieliikkennelaki vuodesta 1987. Uusi tieliikennelaki on kuitenkin säädetty vuonna 2018 ja se tuli voimaan kesäkuussa 2020.

Vanhan lain soveltamisalasta mainitaan, että laki koskee liikennettä tiellä. Lakia ei sovelleta rautatieliikenteeseen. Lisäksi lain soveltamisesta muulla alueella säädetään laissa erikseen. Esimerkiksi tien ulkopuolisesta moottorikäyttöisen ajoneuon kuljettamisesta säädetään, että asiassa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Lain ajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkeen ajoneuvoliikenteeseen tiellä ja muualla sekä kaikkiin ajoneuvoihin ja niiden tarvikkeisiin. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen ajoneuvoon, jota käytetään nimenomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla tai tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisen ajoneuvon tulee olla kuitenkin rakenteeltaan turvallinen ja tarkoituksenmukainen. Ajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä sovelletaan sen sijaan myös moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kytkettävään hinattavaan ajoneuvoon.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Uudessa, voimaantulevassa laissa säädetään, että laki koskee liikennettä tiellä, jollei laissa toisin säädetä. Tiellä tarkoitetaan maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

Lain noudattamista valvovat poliisi sekä tiettyjen toimialueiden ja säännösten osalta Rajavartiolaitos ja Tulli.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa