Minilex - Lakipuhelin

Työsopimusten ketjuttamisen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusten ketjuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja ja työntekijä ovat solmineet useita määräaikaisia työsopimuksia peräkkäin. Käytännössä tilanne tarkoittaa sitä, että sama työnantaja ja työntekijä ovat solmineet vähintään kolme määräaikaista työsopimusta peräkkäin.

Ketjusopimustilanteessa vaaditaan jokaiselle määräaikaiselle työsopimukselle perusteltua syytä, jos ne on tehty työnantajan aloitteesta. Perustellun syyn on liityttävä jokaiseen sopimukseen erikseen, joten syy voi vaihtua sopimusten välillä. Mikäli määräaikainen työsopimus on tehty työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä, sopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

On myös säädetty, että toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun niiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Jos siis työnantajan työvoimatarve on pysyvä, ei hänellä ole mitään perusteltua syytä käyttää määräaikaisia työsopimuksia.

Ketjusopimustilanteessa sopimusten välillä ei ole ollenkaan väliä tai korkeintaan pieni tauko, jonka pituutta on jokaisessa tilanteessa arvioitava erikseen. Määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen luo yhdenjaksoisen työsuhteen. Yhdenjaksoinen työsuhde ei ole sama asia kuin toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, mutta se luo työntekijälle samoja etuuksia.

Yhdenjaksoisuuden perusteella työntekijälle muodostuvat muun muassa samat työsuhde-etuudet, kuten vuosiloman ansainta ja eläke-etuudet kuin toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen perusteella. Yhdenjaksoisuus ei kuitenkaan välttämättä luo samanlaista irtisanomisoikeutta kuin toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen sisältyy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa