Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuksen sisältö ja keskeiset ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuksessa sovitaan työsuhteen keskeisistä ehdoista. Jos ehdoista ei ole työsopimuksessa sovittu, tulee työnantajan toimittaa ne kirjallisesti työntekijälle viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.

Työsopimuksesta tulee ensinnäkin ilmetä työntekijän ja työnantajan nimet sekä koti- tai liikepaikat. Työsopimuksessa määritellään työsuhteen kesto, joten siitä tulee ilmetä työn alkamispäivä, ja jos kyseessä on määräaikainen työsuhde, myös kestoaika ja määräaikaisuuden peruste. Jos työsopimus on irtisanottavissa, on työsopimuksessa ilmoitettava myös irtisanomisaika.

Lisäksi koeajasta on oltava ilmoitus työsopimuksessa, jos sen käytöstä on sovittu. Sovellettavasta työehtosopimuksestakin on oltava ilmoitus. Työsopimuksessa sovitaan myös työntekijän työtehtävästä ja työntekopaikasta tai ne periaatteet, joiden mukaan työntekijän työkohteet määräytyvät. Sovittava on myös työstä maksettavasta palkasta tai muusta vastikkeesta. Maksettavalla vastikkeella on oltava taloudellista arvoa.

Työsopimukseen on otettava kohta myös säännöllisestä työajasta ja vuosiloman määräytymisestä. Lisäksi työsopimukseen voidaan ottaa kohtia esimerkiksi salassapitovelvollisuudesta, lomarahasta ja matkakorvauksista. Jos kysymys on ulkomaantyöstä tehdystä sopimuksesta, tulee sopimukseen ottaa merkinnät muun muassa työn kestosta ja valuutasta, jossa palkka maksetaan.

Kirjallinen työsopimus päätetään päiväykseen ja allekirjoituksiin. On huomattava, että osa-aikatyö on työsuhde, josta on sovittava työsopimuksella aivan kuten muistakin työsuhteista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa