Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteen päättäminen purkamalla on ankarin työsuhteen päättämismuoto. Purkamalla työsuhde päättyy välittömästi ja osapuolten velvollisuudet toisiaan kohtaan päättyvät heti.

Jotta työsopimus voidaan purkaa, tarvitsee olla olemassa purkamisperuste. Purkamisperusteen tulee olla aina erityisen painava, jotta purkaminen tapahtuu laillisesti. Laissa on mainittu erityisen painavaksi syyksi työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkamisen syyn tulee olla siten niin vakava, ettei työsuhdetta ole mahdollista jatkaa enää lainkaan. Tällaisena voidaan työntekijän osalta pitää työhön tulematta jättämistä, työstä kieltäytymistä tai rikoksen suorittamista.

Myös työntekijällä on oikeus purkaa työsuhde päättymään välittömästi työnantajasta johtuvien syiden vuoksi. Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Edellytys on sama kuin työnantajan kohdalla, mutta syyt voivat olla erilaiset. Tällaisia työntekijän kannalta erityisen painavia päättymissyitä voi olla esimerkiksi työnantajan palkan maksamatta jättäminen tai työturvallisuuden laiminlyönti.

Lisäksi on säädetty, että jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Tällöin työsopimus on purkaantunut jo silloin, kun työntekijän poissaolo on alkanut. Jos poissaolon ilmoittamatta jättämiselle on ollut hyväksyttävä syy, kuten äkillinen sairaus tai tapaturma, ei työsuhde purkaannu poissaolosta huolimatta.

Sama säännös koskee poissaoloa myös toisessa suhteessa. Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Samoin hyväksyttävällä syyllä työsuhde ei purkaannu poissaolosta huolimatta.

Työsuhteen purkamisoikeus voi myös vanhentua. Sen vuoksi työsopimuksen purkamiseen tulisikin ryhtyä heti, kun tieto purkamiseen oikeuttavasta tapahtumasta on tullut tietoon. Jos purkamisperusteen täyttymisestä on kulunut 14 päivää, eikä sopijapuoli ole purkanut työsopimusta tänä aikana, raukeaa työsopimuksen purkamisoikeus ja työsuhde jatkuu entisin ehdoin. Kuitenkin jos viivästymiseen on pätevä syy, ei tänä 14 päivän raja ole ehdoton este.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa