Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuksen pätemättömyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimus voi olla pätemätön samoilla perusteilla kuin normaali sopimuskin voi olla. Työsopimus voi siten olla pätemätön, jos sen tekemisessä on käytetty pakkoa, petollisuutta, viettelyä, kiskomista tai erhekirjoitusta. Lisäksi kunnianvastainen ja arvoton sopimukseen vetoaminen aiheuttaa työsopimuksen pätemättömyyden. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimusta tehdessä toinen osapuoli on ollut tietoinen esimerkiksi toisen sellaisesta sairaudesta, joka on aiheuttanut ymmärryskyvyn heikkenemisen niin, ettei tämä ole ymmärtänyt sopimuksen merkitystä.

Jos työsopimus on tehty pätemättömyysperusteiden avustuksella, voidaan työsopimus saattaa pätemättömäksi. Jos työsopimus saatetaan pätemättömäksi, ei sopimuksessa asetettuja velvoitteita tarvitse täyttää. Jos on mahdollista, tulisi jo tehdyt suoritukset palauttaa takaisin, eli jos esimerkiksi työntekijä on pakottanut työnantajan työsopimukseen, on työntekijä velvollinen palauttamaan vääryydellä saamansa palkan.

Työntekijällä on pätemättömyyden perusteella oikeus irtisanoa sopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa pätemättömäksi julistamisen sijasta. Mikäli työsopimus irtisanotaan pätemättömyyden johdosta, ei jo tehtyjä suorituksia tarvitse palauttaa. Tämä on usein järkevämpää kuin pätemättömäksi saattaminen, koska työntekijän tekemiä työsuorituksia ei ole mahdollista palauttaa. Työnantajasta johtuvan pätemättömyyden tilanteessa maksetun palkan palauttaminen ei myöskään ole työntekijän kannalta kohtuullista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa