Minilex - Lakipuhelin

Työpaikkakiusaamiseen puuttuminen on työnantajan velvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työpaikkakiusaaminen voi olla henkistä, jolloin se ilmenee esimerkiksi nimittelynä tai pahan puhumisena toisesta. Myös puhumattomuus tai toisen eristäminen on kiusaamista. Työnteon vaikeuttaminen aiheuttaa tilanteen, joka luokitellaan työpaikkakiusaamiseksi. Lisäksi työpaikkakiusaaminen voi äärimuodossaan ilmetä myös fyysisenä, kuten toisen tönimisenä. Työpaikkakiusaaminen on erotettava normaalista ristiriidoista, koska kiusaamistilanteessa kiusattu ei provosoi kiusaajaa. Toki työpaikkakiusaaminenkin voi olla peräisin ristiriitatilanteesta, jonka käsittely on saattanut jäädä kesken.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikkakiusaamiseen heti siitä tiedon saatuaan tai kiusaamisen havaittuaan. Työpaikkakiusaaminen voi loppua kiusaamistapauksen osapuolten välisellä keskustelulla, kiusaamisen lopettavalla sopimuksella tai tarvittaessa lisäksi työjärjestelyillä, joita työnantaja voi tehdä työnjohtovaltansa perusteella. Työnantajan on myös seurattava kiusaamistapauksen jatkumista sovinnon jälkeen ja puututtava tilanteeseen uudestaan, jos näyttää siltä, että kiusaaminen jatkuu. Seurannassa voidaan käyttää seurantapalavereja, joissa osapuolet kokoontuvat keskustelemaan sovittuna aikana.

Apua työpaikkakiusaamiseen on saatavissa myös työterveyshuollosta, työsuojeluhallinnosta ja ammattiliitosta. Jos työpaikkakiusaamista ei työpaikalla saada ratkaistuksi, on syytä saattaa kiusaamisasia työsuojeluhallinnon ja ammattiliiton käsiteltäväksi. Näin kannattaa tehdä, koska eroaminen ilman kiusaamisasian viemistä eteenpäin saattaa tietyksi aikaa aiheuttaa rangaistuskarenssin ja päivärahamenetyksiä työttömäksi jouduttua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa