Minilex - Lakipuhelin

Pysäyttämistä koskevat kiellot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvon pysäyttämisellä tarkoitetaan ajoneuvon lyhytaikaista seisottamista sitä varten, että ajoneuvosta noustaan tai siitä poistutaan. Myös ajoneuvon kuormaaminen ja kuorman purkaminen lasketaan pysäyttämiseksi. Ajoneuvon pysäyttäminen hetkellisesti on yleisesti sallittua lukuun ottamatta laissa säädettyjä poikkeuksia. Kaikki muut kuin edellä mainitut pysähtymiset ovat pidempiaikaisempaa pysähtymistä ja näin ollen pysäköimistä.

Pysäyttäminen on kielletty jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta. Polkupyörän ja mopon saa kuitenkin pysäyttää sekä lisäksi pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta tällöinkin tulee huomioida, ettei pysäyttämisellä saa häiritä muita tienkäyttäjiä. Auton tai muun ajoneuvon saa myös pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle, milloin se on tarpeellista siitä poistumisen tai esimerkiksi kuormaamisen takia, eikä lähellä ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa. Pysäyttämiselle on lisäksi oltava pakottavia syitä, ja kuljettajan on pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Kiellettyä on pysäyttää ajoneuvo risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa, sekä niin lähellä rautatien tai raitiotien kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle. Pysäyttämällä ei myöskään saa peittää liikennemerkkejä tai liikennevaloihin kuuluvaa opastinta, eikä ajoneuvolla saa pysähtyä alikäytävään tai tunneliin. Pysäyttäminen on myös ehdottoman kiellettyä mäenharjalla ja näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa sekä niiden läheisyydessä.

Pysäyttäminen on kiellettyä myös siellä, missä ajorata on ennen risteystä sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin. Pysäyttää ei saa myöskään niin lähelle sellaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu. Lisäksi sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa, ei saa pysäyttää.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa