Minilex - Lakipuhelin

Pysäköimistä koskevat kiellot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvon pysäköiminen saattaa välillä tuottaa vaikeuksia ensinnäkin sen vuoksi, että ruuhka-aikoina voi olla vaikeaa löytää sopivaa parkkipaikkaa. Toiseksi vaikeuksia tuottavat laissa säädetyt pysäyttämis- ja pysäköintikiellot, sillä niiden unohtamisesta ja tätä myöten noudattamatta jättämisestä sekä luvattomasta pysäköinnistä saa helposti pysäköintivirhemaksun.

Pysäköinti on pidempiaikaista pysähtymistä ajoneuvolla siten, että kuljettaja on ajoneuvon sisällä tai sen ulkopuolella. Tämän vuoksi laissa säädetyt kiellot, jotka koskevat pysähtymistä koskevat luonnollisesti myös pysäköimistä (ks. Pysäyttämistä koskevat kiellot). Sen lisäksi, että ajoneuvoa ei saa pysäköidä esimerkiksi viittä metriä lähemmäksi risteystä eikä tunneliin, sulkuviivan kohdalle tai mäenharjalle, on laissa säädetty vielä erikseen erityiset pysäköintikiellot.

Pysäköinti on näin ollen lisäksi kielletty kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä sekä taajaman ulkopuolella ajoradalle, jos tie on liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeutetuksi. Koskaan ajoneuvoa ei myöskään saa pysäköidä toisen ajoneuvon viereen tielle, milloin ajoradan reunan suuntaisesti on pysäytetty joku muu ajoneuvo kuin kaksipyöräinen polkupyörä, mopo tai sivuvaunuton moottoripyörä.

Pysäköimällä ei saa häiritä toisten tienkäyttäjien tai maanomistajien oikeuksia, joten pysäköidä ei saa kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkaan siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu. Myöskään yksityiselle alueelle ei saa pysäköidä ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa.

Mikäli ajoneuvon pysäköiminen estäisi pääsyn toiseen ajoneuvoon, tai toisen ajoneuvon kuljettaminen pois paikalta estyy, on pysäköiminen näin ehdottomasti kielletty. Pysäköinti on myös kiellettyä merkityn pysäköintipaikan vieressä tai merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.

Mikäli maksua ei ole suoritettu sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu, ei tällaiselle alueelle saa pysäköidä.

Pysäköintikieltojen lisäksi on muistettava, että tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa