Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa "muu asuntoalueen vuokra"?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muu asuntoalueen vuokra on kyseessä silloin, kun tontti ilman tontinvuokraoikeutta tai muu kiinteistö tai alue luovutetaan vuokralle käytettäväksi asuntotarkoitukseen. Vuokralle annetulla asuntoalueella tulee nimensä mukaisesti olla pysyvään asumiseen tarkoitettu rakennus. Tämä asunto voi olla joko vuokralaiselle jo kuuluva tai hänen rakennettavakseen tarkoitettu rakennus.

Muun asuntoalueen vuokrasuhteessa maa-alueen omistus säilyy vuokranantajalla. Hän luovuttaa vain alueen käyttöoikeuden vuokralaiselle. Alueella jo olevan tai sille rakennettavan asuinrakennuksen omistus kuuluu vuokralaiselle vuokrasuhteen aikana. Vuokrasuhteen päätyttyä rakennuksen omistusoikeus siirtyy yleensä vuokranantajalle lunastuksen kautta.

Vuokrasopimus on tehtävä määräaikaiseksi, enintään sadaksi vuodeksi. Jos sopimus koskee aluetta, jonne vuokralaisen on pääasiallisesti itse rakennettava tarpeelliset rakennukset, on sopimus tehtävä aina vähintään kolmeksikymmeneksi vuodeksi.

Vuokralainen saa siirtää vuokraoikeutensa toiselle, mikäli toisin ei ole sovittu vuokrakirjassa. Jos vuokraoikeuden siirto on sallittu, oikeus on myös perinnöllinen ja määrättävissä testamentilla. Toisaalta vaikka vuokrakirjassa olisikin kielletty siirtokelpoisuus, on vuokralaisen kuolintapauksessa mm. leski tai vuokralaisen lapsi oikeutettu vaatimaan vuokrasopimuksen pitämistä voimassa ilmoittamalla siitä vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Muutoin vuokrasopimus lakkaa automaattisesti olemasta voimassa.

Vuokrasopimuksessa voidaan sopia vuokralaisen rakennusvelvollisuuden laajuudesta ja myös määräajasta, jossa vuokralaisen on täytettävä kyseinen velvollisuutensa. Jos vuokralainen laiminlyö sopimuksen mukaisen rakennusvelvollisuuden esimerkiksi jättämällä noudattamatta määrättyä aikaa, on vuokranantaja oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen. Purkamisoikeutta ei kuitenkaan ole jos vuokralaisen laiminlyönti on vain vähäinen tai vuokralainen on ehtinyt korjata laiminlyöntinsä.

Kun sopimus päättyy, on vuokranantaja velvollinen lunastamaan vuokralaisen rakentamat rakennukset, pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset, sekä hänen istuttamansa puut ja pensaat. Vuokranantajan lunastusvelvollisuudesta on mahdollista sopia myös toisin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa