Minilex - Lakipuhelin

Vuokranantajan vaihtuminen maanvuokrassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana maanvuokrasopimuksissa, niin kuin kaikissa muissakin kahden osapuolen välisissä sopimussuhteissa on se, että sopimuksen asettamista velvoitteista vastaavat sopimusosapuolet itse. Vuokranantaja on vastuussa siitä, että vuokralainen voi käyttää vuokralle annettua maata vuokrasopimuksen mukaisesti ja koko sopimuksessa sovitun ajan. Jos vuokranantaja päättääkin myydä vuokran kohteena olevan maa-alueen ulkopuoliselle kesken vuokrasopimuskauden, on mahdollista että uusi omistaja tulee kuitenkin vuokranantajan tilalle vuokrasopimuksen osapuoleksi. Näin tapahtuu, mikäli vuokralainen on jo saanut vuokra-alueen hallintaansa ennen luovutusta.

Poikkeuksena edellä mainitusta on pakkohuutokauppa. Kun vuokra-alue vaihtaa omistajaa pakkohuutokaupan perusteella, uusi omistaja ei ole lähtökohtaisesti velvollinen jatkamaan vuokrasopimusta. Velvollisuus jatkaa vuokrasuhdetta on kuitenkin voimassa, jos myynti on tapahtunut sillä ehdolla että vuokrasuhde on säilytettävä.

Myös pakkohuutokaupan jälkeen vuokrasopimus tulee uutta omistajaa sitovaksi, jos hän ei ilmoita vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättämisestä kolmen kuukauden kuluessa maa-alueen saannosta. Jos uusi omistaja ei kuitenkaan tiennyt hankkimaansa maa-aluetta rasittavasta vuokraoikeudesta, tämä määräaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin hän sai tiedon siitä. Jos uusi omistaja ei määräajassa ilmoita haluavansa purkaa vuokrasuhteen, asiaa tulkitaan kuin hän olisi suostunut ryhtymään uudeksi vuokranantajaksi.

Vuokralaisen on myös mahdollista kirjata vuokraoikeutensa, jolloin rekisterimerkinnän julkisuusvaikutuksesta johtuen kirjattu oikeus sitoo aina uutta omistajaa. Maanostoa suunnittelevan on tämän vuoksi hyvä aina ennen ostopäätöksen tekemistä tarkistaa julkisesta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä, rasittaako maata mitkään erityiset oikeudet.

Vaikka maa-alueen uusi omistaja ei olisi lain mukaan velvollinen ryhtymään vuokranantajaksi, hän voi vapaaehtoisesti tulla vuokranantajaksi ja tällä tavoin pitää vuokrasuhteen voimassa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »