Minilex - Lakipuhelin

Maanvuokran maksaminen voi tapahtua muutenkin kuin rahasuorituksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntönä vuokrasuhteissa on vuokran maksaminen tietynsuuruisena rahamääränä. Se ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto, vaan vuokra voidaan sopia maksettavaksi myös luonnontuotteina tai työnä. Vuokran määrä on mahdollista sopia joko kiinteäksi, jolloin se siis pysyy koko vuokrasuhteen ajan samansuuruisena, tai vaihtoehtoisesti siten että vuokran määrä ajan kuluessa kohoaa tai alenee ennalta sovitun perusteen mukaisesti. Jälkimmäisessä tilanteessa vuokran muutokset tulevat voimaan automaattisesti, eikä muutoksista tarvitse sopia erikseen joka kerta.

Rahana maksettava vuokra voidaan aina maksaa vuokranantajan määrittämälle pankkitilille. Vuokrasopimuksen ehdoilla ei voi rajoittaa vuokralaisen oikeutta maksaa rahavuokra tällä tavoin. Muulla tavoin kuin rahana maksettavan vuokravastikkeen maksutavasta osapuolten on syytä sopia keskenään, sillä laki ei anna tässä asiassa tarkempia ohjeita.

Myös maksuajankohdasta vuokrasuhteen osapuolten on mahdollista sopia haluamallaan tavalla. Laissa on kuitenkin säännelty maksuajankohdasta niitä tilanteita varten, joissa sopimuksesta puuttuu ehto maksuajankohdasta. Maksu tulee tällöin suorittaa vuosittain ja viimeistään kolmea kuukautta ennen vuokravuoden päättymistä. Niiden sopimusten kohdalla, jotka ovat määräaikaisia ja alle vuoden mittaisia, on vuokra maksettava kokonaisuudessaan viimeistään sopimuksen päättyessä. Vuokrasuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta ei ole enää mahdollista vaatia vastiketta käyttöoikeudesta. Vuokran kohteena olevan maan käyttäminen vuokrasuhteen päätyttyä on sopimusrikkomus ja voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Tässäkin asiassa on syytä muistaa laissa oleva kohtuuttomien sopimusehtojen kielto. Nimittäin mikäli vuokran määrää tai maksuajankohtaa koskeva sopimusehto on kohtuuton tai vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastainen, sopimus saatetaan viedä tuomioistuimeen soviteltavaksi tai sopimusehto jätetään kokonaan noudattamatta.

Vuokrasuhteen osapuolet voivat vuokrasuhteen aikana käyttää sopimusvapauttaan ja halutessaan sopia vuokranmaksujärjestelyistä alun perin sovitusta poikkeavalla tavalla. Tämä edellyttää tietenkin kummankin osapuolen suostumusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa