Minilex - Lakipuhelin

Vuokralaisen hoitovelvollisuus maanvuokrassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokraamaansa aluetta vuokrasopimuksen mukaisesti. Sopimuksen tarkoitus ja tyyppi määrittää sen, mihin käyttöön maata voidaan lähtökohtaisesti käyttää. Esimerkiksi muun asuntoalueen vuokrassa edellytetään, että vuokralainen rakentaa vuokramaalle asunnon tai vuokramaalla on jo vuokralaiselle kuuluva asunto. Vuokralaisen oikeudesta rakentaa vuokra-alueelle on laissa säännökset eri vuokratyypeille, ja yleensä rakentaminen edellyttää joka tapauksessa aina vuokranantajan suostumusta.

Vaikka vuokrasopimus siis antaa vuokralaiselle käyttöoikeuden vuokra-alueeseen, tämän oikeuden vastinparina toimii velvollisuus käyttää aluetta vain sopimuksessa sallituilla tavoilla. Jos vuokralainen käyttää vuokra-aluetta tai sen osaa, taikka sillä olevaa rakennusta, laitetta tai laitosta sopimuksen vastaisesti, on hän velvollinen korvaamaan vuokranantajalle toiminnallaan aiheuttaman vahingon.

Oikeus käyttää vuokramaata sisältää oikeuden käyttää kaikkea tällä alueella olevaa, esimerkiksi rakennuksia, ellei toisin ole sovittu. Lähtökohtaisesti vuokralainen ei kuitenkaan saa ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa tai viedä maalta pois mitään sille kuuluvaa. Puiden ja pensaiden kaataminen tai muu vahingoittaminen edellyttää myös vuokranantajan lupaa. Asiasta on voitu sopia tai säätää myös toisin.

Vuokralaista sitoo vuokrasuhteen ajan vuokra-alueen hoitovelvollisuus. Koska vuokralaisella on käyttöoikeus vuokranantajan maahan ja siihen liittyvään muuhun omaisuuteen, on hänellä myös velvollisuus käyttää niitä vuokra-aikana siten, että ne pysyvät kunnossa. Tietyissä tilanteissa hoitovelvollisuus voi kohdistua vuokralaisen omaankin omaisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vuokranantaja on oikeutettu lunastamaan vuokralaisen omistamia rakennuksia tai laitteita vuokrasuhteen päättyessä.

Jos vuokralainen laiminlyö hoitovelvollisuutensa, hän joutuu vastaamaan vuokrasuhteen päättyessä vuokranantajalle aiheuttamastaan vahingosta. Vahingonkorvauksen lisäksi vuokranantajalla voi olla oikeus reagoida olennaiseen hoitovelvollisuuden rikkomiseen vuokrasopimuksen irtisanomisella. Koska hoitovelvollisuus on yksi vuokrasuhteeseen sisältyvistä sopimusvelvoitteista, sen laiminlyönti on sopimusrikkomus.

Vuokralaisen hoitovelvollisuus on yksi niistä maanvuokrasuhteen osioista, joissa vuokranantajalla ja vuokralaisella on suhteellisen suuri sopimusvapaus. Laissa on säädetty hoitovelvollisuudesta niitä tilanteita varten, joissa sopijapuolet eivät ole sopineet asiasta mitään. Sopimalla voidaan siis monilta osin poiketa lain sääntelystä tässä asiassa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa