Minilex - Lakipuhelin

Maanvuokran kohteen kunto vuokrasuhteen alussa ja aikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokralle annettavan kiinteistön tai maa-alueen tulee lähtökohtaisesti olla sopimuksen mukaisessa kunnossa kun se luovutetaan vuokralaisen käyttöön. Ellei vuokra-alueen kunnosta tai ominaisuuksista ole erikseen sovittu, tulee alueen olla kohtuullisessa kunnossa huomioiden alueen käyttötarkoitus, vuokrasopimuksen ehdot ja muut olosuhteet. Jos vuokralainen on sunnitellut vuokra-alueelle tietyn käyttötarkoituksen ja se on vuokranantajan tiedossa, alueen tulee soveltua tähän tarkoitukseen.

Vuokra-alueen tulee pysyä sopimuksen mukaisena myös koko vuokrasuhteen ajan. Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokramaa säilyy tällaisessa kunnossa. Vuokralaisen vastaava velvollisuus on hoitaa vuokran kohteena olevaa maa-aluetta huolellisesti ja pitää vuokra-alue ja siihen kuuluva omaisuus kunnossa. Vuokralainen vastaa itse tahallaan tai tuottamuksestaan aiheuttamastaan maa-alueen vahingoittumisesta. Vuokralaisen vastuu on ankaraa jos hän käyttää vuokra-aluetta tai siihen kuuluvaa omaisuutta muulla tavalla kuin mistä on vuokrasopimuksessa sovittu.

Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokra-alueella sijaitsevia rakennuksia ja luonnon antimia, ellei toisin ole sovittu tai laki kiellä käyttöä. Vuokralainen tarvitsee kuitenkin vuokranantajan luvan, jos hän haluaa vuokrasuhteen aikana viedä mitään vuokra-alueeseen kuuluvaa pois tai esimerkiksi kaataa alueen puita tai pensaita. Vuokralaisen oikeudesta rakentaa vuokra-alueelle on laissa erikseen säännökset.

Jos vuokra-alueelle on aiheutunut vahinkoa vuokralaisesta johtuvasta syystä, vuokranantajalla on vastakeinoina oikeus vaatia vahingonkorvausta, korjauttaa vahinko vuokralaisen kustannuksella, ja mahdollisesti jopa oikeus irtisanoa vuokrasopimus. Jos vuokra-alueen kunnossa ilmenee puutteellisuuksia vuokranantajasta johtuvasta syystä, vuokralaisella on käytössään edellä kuvattua vastaava keinovalikoima.

Jos vuokra-alue vahingoittuu tai muuttuu käyttökelvottomaksi ilman vuokranantajasta tai vuokralaisesta johtuvaa syytä, vuokralaisella on oikeus saada hyvitystä siitä, ettei vuokra-alue ole enää sovitun mukainen. Esimerkiksi luonnontapahtumat, kuten tulvat, voivat aiheuttaa tällaista vuokrasuhteen osapuolista riippumatonta vahinkoa. Vuokralaisella on oikeus saada vuokranalennusta vahinkoa vastaavasti, tai oikeus irtisanoa vuokrasopimus ja saada vahingonkorvausta mikäli ei voida pitää kohtuullisena, että vuokralainen on sidottu vuokrasopimukseen vuokra-alueen vahingoittumisesta huolimatta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa