Minilex - Lakipuhelin

Minkälainen auto kelpaa museoajoneuvoksi?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Museoajoneuvon yleisenä edellytyksenä on, että ajoneuvon valmistumisvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta. Pelkkä ikä ei kuitenkaan vielä riitä museoajoneuvoksi hyväksymiseen, vaan lain mukaan edellytetään, että ajoneuvo on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai että se on entisöity tai konservoitu asianmukaisesti.

Se, mitä alkuperäistä vastaavalla kunnolla tai entisöinnillä tarkoitetaan, määritellään Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin antamassa määräyksessä, jonka mukaan museoajoneuvon korin, sisustusmateriaalien ja moottoritilan on oltava lähtökohtaisesti ehjiä (vähäiset korjausjäljet sallittuja) ja puhtaita. Museoajoneuvossa  ei saa olla ulkoisesti tarkasteltuna näkyvillä syöpyneitä osia, näkyvää tai etenevää ruostetta, lommoja eikä maalipinnan selkeitä puutteita tai halkeamia. Maalauksen värisävyn tulee olla ajoneuvon aikakauden mukainen. Näistä vaatimuksista voidaan kuitenkin Trafin määräyksen mukaan vähäisissä määrin poiketa, kun kyseessä on huomattavan vanha konservoitu ajoneuvo.

Lähtökohtana alkuperäisyydelle on määräyksen mukaan pidettävä sitä, millainen ajoneuvoyksilö on ollut sen valmistuttua ja mihin tarkoitukseen se on tehdasvalmisteisesti rakennettu. Määräys mainitsee esimerkkejä ajoneuvoista, joita ei voi pitää museoajoneuvoina. Tällainen on esimerkiksi ajoneuvo, joka on jälkikäteen muutettu jonkin toisen mallin mukaiseksi. Kilpailukäyttöön varustetut ajoneuvot voidaan hyväksyä museoajoneuvoina ainoastaan silloin, kun ne ovat olleet kilpailukäytössä omana aikakautenaan ja ne ovat ulkoasultaan ja tekniikaltaan oman aikakautensa mukaisia.

Vähäiset rakennemuutokset ovat Trafin mukaan sallittuja, jos rakennemuutoksella on pyritty säilyttämään ajoneuvo alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Esimerkiksi kuorma-auton kuormakoria koskeva muutos voidaan hyväksyä, jos muutostyö on toteutettu aikakauden mukaista tyyliä ja rakennetta vastaavaksi. Kuorma-auton alustalle rakennetut paloautot vähäisine myöhempine muutoksineen katsotaan lähtökohtaisesti sallituiksi (esimerkiksi alkuperäiset siniset hälytysvalot korvataan sinisillä kuvuilla, jos auto ei ole enää rekisterissä eikä käytössä hälytysajoneuvona). Trafi voi tarvittaessa yksittäistapauksissa ottaa kantaa rakenteellisesti muutetun ajoneuvon hyväksymisestä museoajoneuvoksi.

Museoajoneuvon varusteiden on oltava kulloisenkin ajoneuvon valmistumisaikakauden mukaisia. Tämä koskee myös ajoneuvoon tarjolla olleita lisävarusteita. Kuitenkin silloin kun poikkeuksellisen vanhaan tai harvinaiseen ajoneuvoon ei jotain tiettyä siihen kuuluvaa osaa ole saatavilla, eikä sitä pystytä valmistamaan, voidaan osa korvata tarvittaessa vastaavanlaisella aikakauden mukaisella osalla.

Museoajoneuvoon voidaan hyväksyä joitakin selkeästi liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia, kuten turvavöiden asentaminen, valoa ja valotehoa parantavien latauslaitteiden, releiden ja niihin sopivien polttimoiden asentaminen sekä rengastyypin vaihtaminen rengaskokoa ja profiilisuhdetta mahdollisimman vähän muuttaen. Kilpailukäytössä ollut ja edelleen kilpakäytössä oleva museoajoneuvo voidaan varustaa kansallisten ja kansainvälisten historic-luokan sääntöjen mukaisilla turvavarusteilla, kuten turvakehikolla, istuimilla, turvavöillä ja polttoainesäiliöillä. Muutokset tulee toteuttaa siten, että ajoneuvon alkuperäistä vastaavaa kokonaisilmettä ei oleellisesti muuteta.

Mikäli vanha auto halutaan saada rekisteröidyksi museoajoneuvoksi, tulee ottaa yhteyttä lähimpään katsastustoimipaikkaan. Katsastustoimipaikat hyväksyvät museoajoneuvot valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön enintään kuusi kuukautta vanhan lausunnon perusteella.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »