Minilex - Lakipuhelin

Milloin on kyseessä maastoliikennerikkomus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maastoliikenne on yhtälailla säännelty lailla kuin esimerkiksi tieliikennekin. Maastoliikenteen säännösten rikkomisesta henkilö voidaan tuomita sakkoon maastoliikennerikkomuksesta.

Maastoliikennerikkomus on kysymyksessä, kun henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta ei pyydä maanomistajalta lupaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkumiseen, sen pysäyttämiseen tai pysäköimiseen maastossa ja tästä huolimatta liikkuu maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tai pysäyttää tai pysäköi siellä. Maastoliikennerikkomuksesta on kysymys myös silloin, kun henkilö käyttää moottorikäyttöistä ajoneuvoa maastossa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ilmeistä vahinkoa tai haittaa luonnolle, muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle tai kiinteistölle tai huomattavaa häiriötä asutukselle.

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei pääsääntöisesti saa luovuttaa alle 15-vuotiaan henkilön kuljetettavaksi. Näin tekemällä syyllistytään myöskin maastoliikennerikkomukseen, paitsi kun ajoneuvo luovutetaan ajettavaksi yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla tai tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella, jota ikävaatimus ei koske. Maastoliikennerikkomus tulee myös kyseeseen, kun moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytetään maastossa vastoin annettuja ajoneuvotyyppi- tai aluekohtaisia kieltoja tai rajoituksia tai asetuksella annettu yleinen nopeusrajoitus ylitetään. Maastossa tämä nopeus on 60 km/h ja jääpeitteiselä vesialueella 80 km/h. Kuitenkin, mikäli ajoneuvoon on kytketty hinattava perävaunu, jossa kuljetetaan henkilöä, on suurin sallittu nopeus maastossa enintään 40 km/h. Tämä nopeusrajoitus ei kuitenkaan koske kilpailua tai harjoitusta, mikäli asianomainen alue on suljettu muulta liikenteeltä.

Henkilö, joka rikkoo sääntöjä kilpailujen ja harjoitusten luvanvaraisuudesta, tuomitaan niin ikään sakkoihin maastoliikennerikkomuksesta. Siitä tuomitaan myös silloin, kun henkilö jättää noudattamatta pysähtymismerkin, jonka antaa poliisi-, tulli- tai rajavartiomies tai sellainen Metsähallituksen virkamies, jolla on poliisivaltuudet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa