Minilex - Lakipuhelin

Milloin kuljettaja voidaan määrätä ajokieltoon?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen on määrättävä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ajokieltoon vähintään yhdeksi kuukaudeksi, jos kuljettajan todetaan syyllistyneen rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen. Mikäli kuljettaja syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai törkeään rattijuopumukseen, tuomioistuimen on määrättävä hänet ajokieltoon vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Uusintarikosten osalta on säädetty erikseen. Ajokielto voi olla voimassa enintään viisi vuotta.

Ajokielto voidaan edellä mainitusta huolimatta jättää määräämättä, jos moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ei tuomita jostakin edellä mainitusta teosta rangaistukseen.

Jos kuljettaja on moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja teko osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, poliisin on määrättävä ajokielto. Tällaisena tekona pidetään myös sitä, että kuljettaja on käsittelemällä tai ulkoisella apuvälineellä häirinnyt tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamisen valvontaan tarkoitettua laitetta siten, että se tuottaa virheellistä tietoa hänen ajo- ja lepoajoistaan. Mikäli kuljettaja syyllistyy kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, määrää poliisi ajokiellon, ja samalla ajo-oikeudetta ajaneen kuljettajan ajokortin saaminen viivästyy tietyn ajan.

Ajokieltoon joutuminen ei tapahdu suoraan lievimmistä liikennerikkomuksista, joista poliisi määrää sakkoa, mutta mikäli rikkomuksia tulee useita, on ajokieltoon joutuminen vaarana. Jos kuljettaja on vähintään neljä kertaa kahden vuoden aikana tai kolme kertaa vuoden kuluessa syyllistynyt liikennerikkomuksiin kuten liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai liikennepakoon tieliikenteessä, hänet määrätään poliisin toimesta ajokieltoon.

Henkilö, joka on vasta saanut ajokortin ja jolla on näin ollen kaksi vuotta voimassa oleva ajo-oikeus, voi syyllistyttyään liikennerikkomuksiin joutua helpommin ajokieltoon. Tällöin riittää syyllistyminen edellä mainittuihin liikennerikkomuksiin kolme kertaa kahden vuoden aikana tai kaksi kertaa vuoden kuluessa.

Edellä mainituissa tapauksissa poliisi määrää ajokiellon määräajaksi. Ajokielto määrätään olemaan voimassa vähintään yhden ja enintään kuuden kuukauden ajan. Ajokielto tulee voimaan välittömästi.

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon myös, jos hän ei enää täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tai jos hän ei ole poliisin asettamassa määräajassa toimittanut vaadittua lääkärintodistusta tai optikon lausuntoa tai todistusta poliisin vaatiman uuden kuljettajantutkinnon, ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta hyväksytysti. Tällöin ajokielto määrätään olemaan voimassa toistaiseksi ja ajokielto on kumottavissa vasta sen jälkeen, kun este on poistunut.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa