Minilex - Lakipuhelin

Milloin ajoneuvolle tulee tehdä muutoskatsastus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutoskatsastus on tarkastus, joka tulee tehdä ennen ajoneuvon ottamista käyttöön liikenteessä, kun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta huomattavasti muutetaan. Muutoskatsastuksella voidaan hyväksyttää ajoneuvon muutokset ja merkitä ajoneuvorekisteriin ajoneuvon tietojen muuttuminen tai täydentyminen. Muutoskatsastus tulee tehdä ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön liikenteeseen muutosten tekemisen jälkeen.

Tärkeimpiä ja huomattavasti yleisimpiä muutoksia ovat esimerkiksi ajoneuvoluokan tai -ryhmän muutos, ajoneuvon henkilöpaikkaluvun muutos sekä se, että ajoneuvoa aletaan käyttää kuljettajaopetuksessa. Ajoneuvoluokka voi muuttua esimerkiksi silloin, kun pienitehoisesta moposta tehdään rakennetta muuttamalla nopeampi.

Muutoskatsastus on tehtävä, kun kuorma-auto varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä tai siitä poistetaan vetokytkin tai -pöytä tai kun vetoaisaperävaunun vetämiseen varustettu auto varustetaan keskiakseliperävaunun vetämiseen tai vetolaitteen sijoitusta tai luokkaa on muutettu.

Ajoneuvo on muutoskatsastettava myös, jos suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa, ajoneuvoyhdistelmän massa tai akselimassa halutaan muutettavaksi tai kun perävaunu varustetaan vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten.

Jos  ajoneuvo on varustettu iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla tai sen pakokaasujen puhdistusjärjestelmää on muutettu, tulee ajoneuvo muutoskatsastaa. Ajoneuvo tulee muutoskatsastaa myös, mikäli sen laitteita ja varusteita on muutettu tai täydennetty niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Tämä ei kuitenkaankoske tilannetta, jossa kuorma- tai pakettiauton tai N-luokan ajoneuvon tavaratila varustetaan tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä.

Jos vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen, tulee ajoneuvo muutoskatsastaa. Myös vaihdettaessa ajoneuvon muita kuin kulutusosia tulee ajoneuvo esittää muutoskatsastukseen, mikäli tämä prosenttiluku on ylittynyt.

Aikaisemmin yksityiskäytössä ollut henkilöauto on esitettävä muutoskatsastukseen ennen kuin ajoneuvoa ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä. Muutoskatsastukseen on myös esitettävä traktori, jota ryhdytään käyttämään liikennetraktorina. Muutoskatsastusta ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvolle suoritetaan rekisteröintikatsastus ennen luvanvaraiseen liikenteeseen ottamista.

Paketti- ja kuorma-auto sekä perävaunu on esitettävä muutoskatsastukseen, jos ajoneuvo varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten.

Jos ajoneuvoa ryhdytään käyttämään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuissa säännöksissä tarkoitettujen vaarallisten aineiden kuljetukseen, on ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen.

Lisäksi ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen, jos sen verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa tai ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa. Katsastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske traktoria varustettaessa se moottorityökoneeksi.

Lisätietoa muutoskatsastuksesta kannattaa kysyä katsastustoimipaikoilta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa