Minilex - Lakipuhelin

Mikä on maanvuokrasopimus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Maanvuokrasopimuksella tarkoitetaan sellaista vuokrasopimusta, jolla vuokranantaja luovuttaa käyttöoikeuden kiinteistöön tai muuhun alueeseen vuokralaiselle sovittua korvausta eli vuokravastiketta vastaan. Omistusoikeus jää siis vuokranantajalle vuokralaisen saadessa vain oikeuden käyttää vuokralle annettua aluetta sekä kaikkea alueella olevaa, kuten luonnonvaroja ja rakennuksia, vuokrasopimuksen mukaisella tavalla.

Vuokranantaja ja vuokralainen saavat vuokrasopimuksella järjestää vuokrasuhteen haluamallaan tavalla lain puitteissa. Lakiin sisältyy nimittäin pakottavia säännöksiä, joita sopijapuolet eivät voi ohittaa edes yksimielisellä päätöksellään. Kaikesta mistä ei ole säädetty pakottavasti, osapuolet saavat siis sopia haluamallaan tavalla.

Maanvuokrasopimus voidaan sopia määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrata voidaan kokonaisten kiinteistöjen lisäksi esimerkiksi niiden osia tai useista kiinteistöistä muodostuvia alueita. Laissa on jaettu maanvuokrasopimukset viiteen sopimustyyppiin. Näitä ovat tontinvuokra, muu asuntoalueen vuokra, rakennetun viljelmän vuokra, maatalousmaan vuokra sekä muu maanvuokra. Sopimuksen tyypistä riippuu, mihin tarkoitukseen vuokralainen saa vuokra-aluetta käyttää ja mitä säännöksiä vuokrasuhteeseen sovelletaan.

Laissa pääsääntönä on, että maanvuokrasopimus on aina tehtävä kirjallisena ja sopimuspuolten, eli vuokranantajan ja vuokralaisen, on kummankin hyväksyttävä sopimus allekirjoituksellaan. Poikkeuksena laissa on säädetty eräistä tilanteista, joissa maanvuokrasopimus saadaan tehdä suullisestikin. Kuitenkin vuokrasopimukset olisi hyvä aina laatia kirjallisina, koska jos myöhemmin ilmenee ristiriitoja siitä mitä vuokrasuhteesta olikaan sovittu, kirjallisesta sopimuksesta asia on helppo tarkistaa.

Kun maanvuokrasopimus on tehty kirjallisesti, siihen on sisällytettävä kaikki vuokrasuhteen ehdot. Jos sopimuspuolet haluavat muuttaa vuokrasuhteen pelisääntöjä, kaikki muutokset on myös kirjattava selkeästi vuokrasopimukseen. Tämä johtuu siitä, että sopimusehto jota ei ole vuokrasopimuksessa on lain mukaan mitätön. On siis kummankin vuokrasuhteen osapuolen intressissä, että vuokrasopimus on laadittu huolellisesti. Apuna voidaan käyttää vaikkapa asiantuntevaa lakimiestä, jotta saadaan aikaan mahdollisimman laadukas ja kummankin osapuolen oikeuksia turvaava vuokrasopimus.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -



 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »