Minilex - Lakipuhelin

Maastoliikenne ei kuulu tieliikennelainsäädännön piiriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maastoliikenteeseen ei pääosin sovelleta samoja säännöksiä kuin maantieliikenteeseen. Kuitenkin esimerkiksi eräitä kypärän käyttöä, ajoneuvon mittoja, massoja ja kuormaamista ja muita ajoeuvon käyttöä koskevia tieliikennelain säännöksiä sovelletaan myös maastoliikenteeseen. Maastoliikenne eroaa tieliikenteestä siinä, että maastolla tarkoitetaan nimenomaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

Maastoliikenteelle on olemassa oma lakinsa, maastoliikennelaki, jonka tarkoituksena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa ja moottorikelkkailureitillä. Sen tarkoituksena on myös edistää liikenneturvallisuutta.

Koska lain tarkoituksena on nimenomaan ehkäistä yksityisen edulle aiheutuvia haittoja, moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa pääsääntöisesti liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa, eräitä laissa mainittuja poikkeuksia kuitenkaan lukuun ottamatta. Tämä tulee erityisesti erottaa jokamiehen oikeudesta, sillä toisen maa-alueella ei moottorikäyttöisellä ajoneuvolla saa liikkua ilman maanomistajan suostumusta, mutta jokamiehen oikeuden nojalla jalkaisin saa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa