Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus työntekijän oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijällä on useita lain suomia oikeuksia, joita uuden työnantajan täytyy noudattaa. Työntekijälle on liikkeen luovutuksessa suotu oikeuksia, koska työntekijän työsuhteen ei katsota katkeavan, vaikka liike luovutetaan uudelle omistajalle. Lain suomat oikeudet ovat kuitenkin vain työntekijällä, jonka työsopimus on voimassa, kun liike luovutetaan.

Työsuhde ei siis katkea liikkeen luovutuksen vuoksi, minkä vuoksi liikkeen vastaanottaja (uusi työnantaja) ei saa irtisanoa siirtyvää työntekijää ilman normaalia irtisanomisperustetta. Liikkeen vastaanottaja ei voi myöskään kieltäytyä työntekijän vastaanottamisesta. Työsuhteen katkeamattomuuden vuoksi työntekijän vanha työsopimus sekä työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä työntekijän mukana. Työntekijää pidetään siis ”vanhana työntekijänä”, minkä vuoksi hänen työsuhteensa pituus lasketaan siitä hetkestä, kun hän aloitti luovuttavassa liikkeessä työskentelyn. Työsuhteen pituudella on merkitystä muun muassa irtisanomisajan ja vuosiloman laskemisessa. Uutta työnantajaa sitoo siis siirtyvän työntekijän saavutetut työsuhde-edut.

Työntekijällä ei ole kuitenkaan lain suomaa oikeutta jäädä luovutuksen yhteydessä vanhan työnantajansa palvelukseen, vaikka tämä jatkaisikin vielä toimintaansa. Työntekijälle on kuitenkin suotu poikkeuksellinen irtisanoutumisoikeus. Työntekijä voi irtisanoutua siten, että työsuhde päättyy liikkeen luovutuspäivänä. Tämä oikeus kuuluu myös työntekijöille, joiden työsopimus on solmittu määräaikaiseksi. Jos työntekijä saa tiedon luovutuksesta niin myöhään, että irtisanomisaikaa ei voida noudattaa, työntekijä voi silti irtisanoutua luovutuspäivänä tai sitä seuraavan päivänä. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos kuukausi on kulunut siitä, kun työntekijä sai tiedon liikkeen luovutuksesta. Työntekijän pitää siis ilmoittaa irtisanoutumisestaan kohtuullisessa ajassa, jotta hän ei menetä oikeuttaan poikkeukselliseen irtisanomiseen.

Luovutuksensaajan tulee myös noudattaa luovuttavan liikkeen työntekijöiden työehtosopimusta, vaikka luovutuksensaaja olisi sidottu toiseen työehtosopimukseen. Siirtyvien työntekijöiden työehtosopimusta pitää kuitenkin noudattaa vain sen voimassaolokauden ajan. Tämän jälkeen työnantaja saa alkaa soveltamaan noudattamaansa työehtosopimusta siirtyneisiin työntekijöihin.

Työntekijän työsopimus ja työsuhde-edut pysyvät siis ennallaan luovutuksesta huolimatta. Riitatilanteessa kannattaa kuitenkin kysyä neuvoa lakimieheltä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa