Minilex - Lakipuhelin

Liikkeen luovutus ja työehtosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on työehtosopimus?

Työehtosopimus tarkoittaa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajajärjestön välistä sopimusta alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan.

Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia. Normaalisitova työehtosopimus on työehtosopimus, jota työnantaja on velvollinen noudattamaan koska kuuluu sopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon tai sopimus on laadittu koskemaan nimenomaisesti kyseessä olevaa yritystä. Yleissitova työehtosopimus tarkoittaa puolestaan valtakunnallista, kaikkia alan työnantajia koskevaa yleistä työehtosopimusta.

Mikä on liikkeenluovutus?

Liikkeen luovutus tarkoittaa yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle. Liikkeen luovutuksessa työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa siirtyvät tyypillisesti liikkeen varallisuus, työntekijät sekä toimintaan tarvittavat rakennukset ja irtaimisto.

Miten vanha työehtosopimus vaikuttaa luovutuksensaajaan?

Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksen yhteydessä kaikki luovuttajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Tämä tarkoittaa, että uusi työnantaja ei saa muuttaa yksipuolisesti työsuhteen ehtoja.

Edellä mainitusta työsopimuslain säännöksestä johtuu, että liikkeen luovuttanutta työnantajaa sitonut työehtosopimus sitoo myös luovutuksen saajaa. Työehtosopimus sitoo luovutuksensaajaa sen voimassaoloajan loppuun saakka. Työnantaja ei voi muuttaa yksipuolisesti työehtosopimusta kesken sopimuskauden. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa luovutuksensaajan on sovellettava luovutuksen mukana tulleisiin ja omiin vanhoihin työntekijöihinsä eri työehtosopimuksia, vaikka nämä tekisivät saman kaltaista työtä.

Kun vanhan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy, voi työnantaja sopia uuden työehtosopimuksen uusilla ehdoilla. Tämä on yleistä, sillä useimmiten työnantaja haluaa soveltaa kaikkiin saman toimialan työntekijöihin samaa työehtosopimusta selkeyden ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vuoksi. Työsopimuslaki itsessään vaikuttaisi kenties velvoittamaan työntekijää siirtymään kaikkien työntekijöiden kohdalla samaan työehtosopimukseen, sillä se kieltää työntekijöiden asettamisen perusteettomasti erilaiseen asemaan. Jos luovutuksen saanut työantaja toimii kokonaan toisella alalla kuin luovutuksen antaja, voi olla että luovutuksen mukana tulleiden työntekijöiden kannattaisi liittyä kokonaan uuteen liittoon. 

Vinkit

  • Vanhaa työnantajaa sitonut työehtosopimus sitoo myös luovutuksen saanutta työnantajaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa